iOS 10 ja disponible

Pot semblar una broma pero no, iOS 10 ja està disponible per molts dels dispositius d’Apple. En concret arriba a 19 dispositius de la companyia. Un éxit que molts no saben valorar.

Ara que ja podem actualitzar els nostres dispositius toca destacar el més important d’aquesta nova versió del sistema operatiu d’Apple.

Per començar, iOS 10 ja permet eliminar aplicacions que arriben de fabrica amb el dispositiu (Borsa, recordatoris, correu).

Apple Music gaudeix d’un nou disseny més net i ordenat. Després d’un any en el mercat, cal escoltar als usuaris i integrar millores en el servei de música de la companyia.

Els widgets arriben amb més força que mai i els podrem trobar tots al Spotlight, una cosa similar a Dashboard del macOS.

Les notificacions han canviat el disseny i funcionament. A més, ara podem fer més coses a la pantalla de bloqueig.

Safari permet Split View (la funció de compartir el contingut en dos).

Una nova alarma ens permet descansar millor. És el que vol Apple pero no aconseguim dormir amb aquesta calor. Mitjançant un formulari ens mostra la millor manera per despertar-nos cada dia.

L’aplicació de Salut s’ha renovat de dalt a baix amb un nou disseny i afegeix diferents seccions.

Missatges és l’aplicació central d’aquestes novetats. S’obre a tercers amb l’integració d’una botiga d’aplicacions i l’han fet una de les aplicacions de missatgeria a tenir en compte d’ara en endavant.

iOS 10 també millora “Photos”. Ens crea diferents paquets de fotografies intel·ligents. Aprofita la tecnologia Deep Learning i pot diferenciar cares, persones, llocs i objectes.

I en petit resum cal destacar la possibilitat de crear notes conjuntes, Apple Maps rep diferents millores i s’obre als desenvolupadors, podem seleccionar un màxim d’emmagatzematge a Música, un nou so per les tecles del teclat, una nova secció per l’Apple Watch, novetats al 3D Touch i un Control Center renovat de dalt a baix amb un disseny més iOS10.

Ja sabeu, podeu actualitzar el vostre dispositiu. Només heu d’anar al lloc que toca.

Més informació — Apple

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.