Prečo získava BehaviourExchange dôveru investorov?

Image for post
Image for post
Telegram: https://t.me/behaviourexchange

Je to dobre známou praxou, že ak investujete do talentovaného tímu a dáte mu slobodu, bude schopný vytvoriť niečo úspešné. BehaviourExchange bol skvelým projektovým nápadom, ktorý sa už úspešne rozvíjal. Tu sú dôvody, prečo BehaviourExchange potvrdil očakávania investorov, ktorí nám už nejaký čas dôverujú.

1. Softvér BehaviourExchange je už v poslednej fáze testovania

Projekt BehaviourExchange nie je len nápadom na papieri. Tím vyvinul niečo skvelé a už aj odhalil aplikáciu User Interface na konferencii Blockchain a Bitcoin v Slovinsku, kde získal ohromnú odozvu.

Ich tvrdá práca, ambície, bezúhonnosť a nadšenie boli dôvodom, prečo vytvorili BehaviourExchange. Myšlienka BehaviourExchange bola založená na niekoľkoročných skúsenostiach v médiách a v online marketingu.

2. BehaviourExchange vznikol preto, aby zvýšil vašej spoločnosti zisk

Všetko sa začalo nepatrným, ale veľmi dôležitým poznaním. Tím, ktorý stojí za projektom BehaviourExchange bol súčasťou veľmi konkurencieschopnej branže a zistil, aký dôležitý, ale zároveň zastaraný a pomalý bol predošlý proces vzájomnej propagácie pre ich marketing a podnikanie. Z tejto myšlienky vznikol automatický cross-promotion systém medzi rôznymi kvalitnými online médiami.

3. BehaviourExchange využíva svet Blockchainu k stimulácii rastu

Odvtedy sa projekt dostal na novú úroveň. Využíva blockchain technológiu a ekonomiku tokenov na IDENTIFIKÁCIU každého online užívateľa a vytváranie ich PROFILOV s demografickými údajmi a informáciami o ich záujmoch. Podľa profilu návštevníkov technológia BehaviourExchange PRISPÔSOBUJE a UPRAVUJE obsah webových stránok v reálnom čase.

Napr. Mária a jej priateľ navštívia rovnakú webovú stránku súčasne, ale Mária uvidí obsah a ponuku vytvorenú pre ženy a jej priateľ uvidí obsah a ponuku vytvorenú pre mužov.

Skvelé, že ?! A navyše bude táto služba dostupná všetkým webovým stránkam a za prijateľný mesačný poplatok.

Samozrejme, že to nie je všetko. BehaviourExchange plánuje využívať blockchain technológiu k stimulácii rastu. Fungovanie a rast BehaviourExchange (BEX) tokenové bude zaistené spojením spoločností B2C, mediálnych webových stránok a návštevníkov. Rast podnikania bude závisieť na stálom dopyte po žetónoch, pretože platba žetónmi bude odmeňovaná zľavami, zatiaľ čo vznik profilov a rast siete budú decentralizované a motivované odmenami.

4. BehaviourExchange pracuje so skutočnými Big Data

V súčasnej dobe má BehaviourExchange vo svojej databáze už viac ako 1 milión profilov a viac ako 1 miliardu užívateľských interakcií. Obavy preč, všetko je v súlade so zákonom o ochrane údajov.

Ako funguje BehaviourExchange? Každá návšteva je zaznamenaná a uložená vo veľkej databáze. Technológia BehaviourExchange profiluje návštevníkov na základe ich čítateľských návykov pomocou inteligentného profilovacieho algoritmu. Keď návštevníci vstupujú na webovú stránku spoločnosti, technológia BehaviourExchange okamžite v reálnom čase zobrazuje každému užívateľovi rôzny obsah podľa jeho profilu, preferencií a potrieb.

5. Tím BehaviourExchange žije projektom 24/7

Tímy sa vytvárajú, keď sa zídu ľudia so spoločnými ambíciami, víziami a postojmi a pracujú na dosiahnutí spoločného cieľa. Je zrejmé, že tím BehaviourExchange vie, aká je ich vízia a kam smerujú!

Ak spolupracuje úprimne a s nadšením tím expertov so skúsenosťami v oblasti počítačovej vedy, online marketingu a reklamy, obsahového marketingu, médií, technológií Blockchain a Crypto, IT, získavaniu publika a psychológie, je všetko možné!

“Spojiť sa znamená začiatok. Držať pokope znamená pokrok. Spolupracovať znamená úspech.” — Henry Ford

Ak chcete sledovať skvelú prácu BehaviourExchange, navštevujte ich webovej stránky a sledujte ich na webe Medium.

Profily sú menou budúcnosti! Ak sa chcete pripojiť k existujúcej komunite investorov, kontaktujte ich na adrese investment@behaviour.exchange

BehaviourExchange začal vytvárať Telegram, preto sledujte ich príbeh a informujte sa o projekte.

Image for post
Image for post
https://t.me/behaviourexchange

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store