Ervaringen met eigenwijze intervisie

Een uitnodiging om mee te doen

Voor coaches en teamcoaches

Samenvatting: In dit artikel beschrijven we een vorm van intervisie voor coaches en teamcoaches, die afwijkt van de meer gebruikelijke vormen. Wat zijn onze ervaringen? Wat zijn de verschillen? Wat levert deze vorm van intervisie op? Wil je ontdekken hoe dit voor jou werkt?

Wat is intervisie?

Intervisie is een werkvorm, waarin collega’s uit eenzelfde vakgebied op basis van gelijkwaardigheid samen onderzoek doen naar vragen die in hun praktijkbeoefening gerezen zijn. Veel vragen hebben betrekking op het eigen handelen en een van de doelen is dat alle deelnemers, degene die de vraag inbrengt en ook de anderen, meer zicht krijgen op hun eigen blinde vlekken.

Hoe werkt intervisie?

Een veel gebruikte vorm is die waarbij een van de deelnemers een casus uit de eigen beroepspraktijk inbrengt, samen met de vragen, die de casus bij hem heeft opgeroepen. Gewoonlijk wordt deze casus via een vaste structuur onderzocht, wat vaak tot verhelderende inzichten leidt. Voor veel deelnemers is dit een vruchtbare manier van werken, omdat hij nauw aansluit bij de eigen dagelijkse praktijk en omdat hij een beroep doet op ieders eigen vermogen om zelf tot nieuwe inzichten te komen.

Intervisie, maar dan anders

Maar deze vorm past niet voor iedereen, en niet altijd. Sommigen hebben er goede ervaringen mee en willen na verloop van tijd een stap verder zetten. Wij hadden zelf ook die behoefte en hebben nu al geruime tijd geëxperimenteerd met een nieuwe vorm van intervisie, die ons erg goed bevalt en die ons ook meer oplevert. Het helpt ons verder te komen dan oplossingen van problemen en nieuwe inzichten. Het brengt bij ons een creatieve stroom op gang, het geeft ons nieuwe inspiratie, brengt ons op nieuwe ideeën en brengt vaak verrassende nieuwe ontwikkelingen op gang. Het aanbod aan het eind van dit artikel is in feite een van die nieuwe verrassende ontwikkelingen.

Wat is de inspiratiebron voor eigenwijze intervisie?

Bij het creëren van deze vorm van ‘eigenwijze intervisie’ zijn we geïnspireerd door onze gedeelde achtergrond in Dialoogproceswerk. Dat is een vorm van dialoog, die gekenmerkt wordt door:

· Heldere intenties over waarom we bij elkaar zijn; wat beweegt ons om nu met elkaar dit gesprek aan te gaan?

· Openheid over de uitkomst van het proces. We formuleren geen strakke doelen, waaraan we het succes van de gesprek achteraf kunnen afmeten. Alle uitkomsten zijn welkom.

· Vertrouwen, dat het proces een eigen dynamiek heeft en dat datgene wat waardevol voor ons is zich daarin zal ontvouwen.

· Bereidheid open te zijn over wat er in onszelf leeft.

· Bereidheid open te zijn voor wat er in de anderen leeft.

· Vertrouwelijkheid.

Wat we gedaan hebben om de ontdekkingsruimte groter te maken

Vertaald naar eigenwijze intervisie betekent het dat we bijeenkomen om ons als professionals verder te ontwikkelen, en dat we in dat proces geen scherp onderscheid maken tussen werk en privéleven. Er loopt hoogstens een stippellijn tussen die twee maar geen scherpe grens. Onze professionele ontwikkeling is nauw verbonden met onze persoonlijke ontwikkeling en het heeft voor ons goed gewerkt om open te zijn voor hoe die twee voortdurend op elkaar inwerken. We laten dus los dat het altijd over werk moet gaan. Het mag ook persoonlijk zijn. De intentie om met professionele ontwikkeling bezig te zijn brengt ons altijd op het juiste moment weer terug op dat spoor. Dat is een organisch proces en we hebben gemerkt dat we dat kunnen vertrouwen. Soms werken we ook doelgericht of oplossingsgericht als dat voor een van ons aan de orde is.

Door op deze manier met elkaar te werken maken we de ruimte voor iedereen groter. We dénken niet alleen ‘out of the box’; we gaan ervan uit dat de box alleen in ons denken bestaat en niet in de werkelijkheid. Daarmee vergroten we onze speelruimte en we krijgen toegang tot een veel groter scala aan handelingsperspectieven. We vergroten onze innerlijke vrijheid en daarmee onze effectiviteit.

We boren onze collectieve intelligentie aan

We hebben gemerkt dat er op deze manier een afstemming op elkaar ontstaat, een creatief veld, waarin collectief leren mogelijk is en waarin we samen onze collectieve intelligentie kunnen benutten. Omdat er niets moet en alles mag, omdat er waardering is voor ieders eigenheid en een sfeer van onderling vertrouwen, ontstaat er veel plezier in het bezig zijn met ieders vragen, speelsheid en doen we steeds onverwachte nieuwe ontdekkingen.

Wil je weten of deze aanpak ook voor jou werkt?

In deze sfeer is bij ons de wens ontstaan om onze groep uit te breiden van twee to maximaal zes deelnemers. Als je je herkent in onze benadering en je hebt een verlangen je hierbij aan te sluiten, dan nodigen we je uit om aan een try-out mee te doen. Dan kun je zelf ervaren of onze benadering bij jou past en jou iets oplevert. Als je na de try-out tot de conclusie komt dat je voor een wat langere tijd met ons in zee wilt gaan, dan kan dat. Hier vind je praktische informatie over de try-out en het langere traject. Jouw reacties en vragen zijn zeer welkom.

Kees Voorberg en Hetty Oostijen