PharmaTech_TR BIO Startup Programı Girişimleriyle Buluştu

İstanbul Portföy BUBA Ventures işbirliği ile kurulmakta olan Türkiye’nin sağlık alanındaki ilk girişim sermayesi yatırım fonu PharmaTech_TR, yatırımcı girişimci buluşmasının ilkini dün gerçekleştirdi.

Image for post
Image for post

Milli ürün yatırımları, tıbbi araç ve teçhizat teknolojileri, bio teknolojik ilaç yatırımları, nanoteknoloji, gen teknolojisi, hasta bilgilendirme ve hasta takip sistemleri, hasta ilaç uyumu alanlarında çalışma yapan girişimlere yatırım önceliği verecek olan Pharmatech_TR Girişim Sermayesi Yatırım Fonu alanında Türkiye’nin en yetkin isimleri ve kuruluşları ile bir araya gelerek Türkiye’de sağlık sektörünün gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

AIFD ve ReDis Innovation işbirliğinde yürütülen biyoteknoloji temalı hızlandırıcı programı BIO Startup Program’ın girişimcileri 25 Temmuz Perşembe günü PharmaTech_TR yatırımcıları ile buluştu.

Image for post
Image for post

Girişimler işletmelerini büyütebilecekleri ve başarılarını daha üst seviyeye taşıyabilecekleri fırsatlar için 5 dk’lık sunumlarının ardından 10 dk. süren soru&cevap kısmında yatırımcıların sorularını yanıtladılar.

Image for post
Image for post

Buluşları ile çok sayıda ilaç geliştirme programının temelini oluşturan Harvard Üniversitesi Genetik ve Karmaşık Hastalıklar Bölümü Başkanı olan dünyaca ünlü Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil de etkinliğin katılımcıları arasındaydı.

Yönetim Kurulu Danışmanı Haluk Özdemir etkinliğin kapanış konuşmasında katılım gösteren Nobel İlaç, PharmaTR, Mene Research, İzmir Biotıp ve Genom Merkezi (İBG), Eczacıbaşı Holding İnovasyon ve Girişimcilik Koordinatörlüğü’ne teşekkür etti.

Program Dahilinde Sunum Yapan Girişimler

VacciZone: Geliştirdiği platform teknolojiyle kanserde immünoterapiyi daha etkin hale getirmek için çalışıyor. Türkiye’nin ilk ve tek dört dünya bölgesinde (Japonya, ABD, Avrupa EPO, Çin ve Türkiye) patentli buluşuna sahip.

Inosens: Sanal gerçeklik ve rehabilitasyon, hareket analizi ile engellileri toplum hayatına kazandıracak yenilikçi çözümler geliştiriyor. Sanal gerçeklik temelli video oyunları, kişiselleştirilmiş özelliklerle fizyoterapi ve rehabilitasyon için kullanılıyor.

Tarabios: Kan pıhtılaşma süresi ölçüm platformuyla aynı zamanda veri işleme konusunda farklı bir çözüm geliştiriyor.

Pera Labs: Yapay zeka kullanarak sperm hücresine zarar vermeden, sağlıklı sperm hücrelerini seçip, görüntü işleme algoritmaları ve derin öğrenme modelleri ile DNA kalite analizi yapıyor.

Yeşil Science: Medikal Sanal Gerçeklik (VR), Arttırılmış Gerçeklik (AR) uygulamaları ve animasyonları geliştiriyor ve Yapay Zeka, Machine Learning, Deep Learning gibi disruptive teknolojilerin tıptaki uygulamaları ile ilgili kurumlar ve şirketler için için yapay zeka ve dijital görsel teknolojiler üzerine çözümler geliştiriyor.

Genz Biyoteknoloji: İnsan DNA’sının okunması ve kişiye özel genetik bilginin anlamlandırılması üzerine bir biotech girişimdir. Kişinin tükürük örneğinden DNA’sını alıyor, hatalarını tarıyor ve bu hataların ne anlama geldiğini yorumlayarak genetik danışmanlık veriyor.

Geen Biotechnology: Kanser hücrelerinin yok edilmesi için akıllı onkolitik virüsler üzerine çalışıyor ve buna yönelik bir platform geliştiriyor.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store