ეს არის კოლექცია იმ უფასო რესურსებისა და თულების რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ.

სიმარტივისთვის დავყავით სხვადასხვა სექციებად

საიტის დიზაინი

HTML5 UP: Responsive HTML5 and CSS3 site templates.

Bootswatch: Free themes for Bootstrap.

Templated: A collection of 845 free CSS & HTML5 site templates.

WordPress.org | WordPress.com: Create your new website for free.

Strikingly: Free, unlimited mobile optimized websites for strikingly domains.

Layers: A WordPress site builder so simple. It’s free, forever.

Bootstrap Zero: The largest open-source, free Bootstrap template collection.

Landing Harbor: Promote your mobile app with a free landing page.

ბრენდინგი და ლოგო

Logaster: Professional online logo maker & generator.

Hipster Logo Generator: It’s Hip, It’s…


სტარტაპ სამყარო, ინოვაციების საოცრებათა ქვეყანაა.

სტარტაპების წარმატების საზომი ერთეულიც კი მითიური პერსონაჟები არიან: უნიქორნი, დრაკონი, კენტავრი, პონი

უნიქორი

ეს არის სტარტაპი, რომლის ღირებულება 1 მილიარდი დოლარია. პირველად უნიქორნი, როგორც ტერმინი, 2013 წელს Alieen Leem მ გამოიყენა, რომელმაც გადაწყვიტა რომ ასეთი წარმატების განმსაზღვრელად მისტიური არსება გამოეყენებინა.

TechCrunch ის მონაცემებით 2018 წლის მარტისთვის 279 უნიქორნ სტარტაპი არსებობს.

დიახ, უნიქორნები არსებობენ ( და მათი რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება) და მათ ყოველდღიურად მოვიხმართ

Facebook

Uber

Dropbox

Pinterest

დრაკონი

“Unicorns are for show, Dragons are for the dough”

სტარტაპის საოცრებათა ქვეყნის მითოლოგიური არსება, რომელიც უნიქორნზე იშვიათად გვხდება, მაგრამ მთლიანად აბრუნებს ინსვესტიციაში ჩადებულ თანხას.

ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, უნიქორნთან…


ძალიან კარგია საკუთარ შეცდომებზე სწავლა და გამოცდილების მიღება, მაგრამ რატომ დავუშვათ იგივე შეცდომა რაც სხვამ უკვე დაუშვა და გამოსავალიც ნახა?

ალბათ ყველას გაქვთ ნანახი (ყველას თუ არა 90% მაინც) Game of throne ის მერვე სეზონის მესამე სერია (რომელშიც ყველაზე მაშტაბურ ომის სცენებს გვთავაზობდნენ, მაგრამ ამაზე მერე იყოს) სადაც ომის სცენა იყო. არ ვიცი დააკვირდით თუ არა, მაგრამ საშინელი სტრატეგია ჰქონდათ.

წარმოიდგინეთ სანსას, ტირიონს, ჯონსა და დეინერის ალექსანდრე მაკედონელის ომების შესახებ რომ სცოდნოდათ, ან ზოგადად ომის სტრატეგიების შესახებ, ეცოდინებოდათ რომ თავდამვცელი არასდროს გადადის შეტევაზე, რომ ალყაში მოქცევა და შევიწროვება, ჯარის სიმცირის დროს ყველაზე კარგი სტრატეგია და ასე შემდეგ.

ამ ომის შემდეგ…


Do you remember working spaces from the past? Private rooms, lots of separated small offices and all in dull colors.

No chance of talking or communicating in any form, just work work work and work.

Scene from Matrix movie

But, this has changed, finally( Thanks god)

No more!

co-working spaces are our saviors.

The story of co-working began in 2005, and it has evolved dramatically ever since.

You may ask, why do we need them? What are the benefits of this space?


You see someone you like, you find out about the person (you google a lot, find information, search through the pictures), you grab a coffee together — get to know each other — and then, if you really connected, you call them and offer dinner at your place.

Dating is a lot look a like structure to business and startups. What do you do on the first date? You try to look nice, make good impression, choose topics to talks about, depending on the interests of the person you like.

Tips for dating:

Know what to say and how

know…


We live in a world of technology and everything we need, we need to be in front of us, easy to reach, we don’t like to waste our time for searching something.

If cannot find we lose interests. In the century time is everything, companies try to do everything to make us feel comfortable and always be reachable.

Technology and innovations change everything, everything we knew and everything we used to do.

For example: Video rental industries

It was like a tradition, going to the video rental store, searching, thinking, taking to the home and watching, text day returning or…


Growth of coworking spaces in the world

During the last 10 years coworking spaces are becoming more actual in nowadays world because of its usefulness for employees and employers. Coworking, as well as other flexible workspaces, are known for offering environments that are conducive to innovation, collaboration, and productivity. These type of workplaces were pioneers in implementing a human approach to design, a trend which is catching up among real estate developers, landlords, and companies.

Startup Factory — coworking space in Tbilisi, Georgia.

You may have some questions like: What kind of people are the members or these spaces? What kind of jobs they have?

So, you can find nearly any kind of person their…


FabLab at European School Tbilisi

Nowadays, skills that people gain and skills that they actually need are some of the most discussed issues of educational system. How useful are schools of 21st century and what kind of essential skills should be developed at young age for being competitive at the future job market?

Contemporary professionals and job candidates must be able to collaborate, communicate and solve problems . According to the World Economic Forum report — New Vision for Education: “Fostering Social and Emotional Learning Through Technology”, those skills are mainly developed through social and emotional learning (SEL). …

Future Laboratory

First company in Caucasus Region in direction of Innovation Consulting and Management. We help organizations to be more innovative.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store