Eigen tankvoorziening voor rijden op waterstof

Een natuurlijke stap voor koploper Infram

Infram is een adviesbureau met ruim 50 medewerkers, gespecialiseerd in het oplossen van brede maatschappelijke opgaven op het gebied van mobiliteit, ruimte, water en energie. De klanten van Infram worden de afgelopen jaren meer en meer uitgedaagd om serieuze stappen te zetten in de energietransitie. Waar te beginnen? Met wie als partners of bondgenoten? Met welk toekomstbeeld en welke eerste concrete stappen voor ogen? Hoe en volgens welk proces de ambitie te verwezenlijken? Vragen waarvoor klanten ook Infram om advies vragen. Met reden, want in de missie van Infram zijn innovatie en duurzaamheid al vele jaren uitgangspunten. Niet alleen in zijn advies, maar ook in de eigen bedrijfsvoering is Infram een koploper. Onlangs werd een waterstoftankstation bij het kantoor geopend. Bart van Bussel, algemeen directeur van Infram, vertelt hoe Infram dit als eerste bedrijf in Nederland heeft gerealiseerd.

Bart van Bussel bij de eerste waterstofauto van Infram.

De grootste bron van CO2 uitstoot is ons wagenpark

Infram neemt al jaren stappen om de CO2-emissie van mobiliteit terug te dringen. In 2014 haalden we het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder. Dat is natuurlijk mooi, maar de ambities rijken verder. Daarom wil Infram ook de resterende CO2-uitstoot door het wagenpark verder terugbrengen. Concrete stappen daarvoor zijn naast minder reizen, carpoolen en het openbaar vervoer, ook het investeren in zero-emissie auto’s.

Onze zero emissie oplossing is waterstof

Voor een effectieve aanpassing van het wagenpark blijkt de actieradius van batterij-elektrische auto’s (ca. 250 km) nog te gering. Infram adviseurs die opdrachtgevers in het hele land bedienen, rijden regelmatig 300 tot 400 kilometer op een dag. Infram is daarom op zoek gegaan naar een alternatief voor batterij-elektrisch rijden, met een actieradius van meer dan 600 km.

Een van Inframs adviseurs, Robert van Hoof, vertelt hoe Infram daarbij gebruik kon maken van eigen vakspecialisten: ‘Wij hebben geïnvesteerd in extra kennis over de inzet van alle vormen van brandstof in het wegverkeer, waaronder ook waterstof en meer specifiek over waterstoftankstations. Daarmee maakt Infram nu rekenmodellen en business cases. Door die kennis op onszelf toe te passen ontdekten we de mogelijkheden om op waterstof te gaan rijden.’ Lees hieronder ook het interview met Robert van Hoof over het werk van Infram in de energietransitie.

Kennis opdoen en delen

Infram ging aan de slag om meer mensen en organisaties enthousiast te maken voor het rijden op waterstof en zo samen een waterstoftankstation in de eigen omgeving te kunnen realiseren. Intussen kochten we een eigen waterstofauto en plakten er het label ‘Waterstofwerkt.nl’ op. Waterstofwerkt.nl ging al netwerkend de boer op en organiseerde met partners meerdere 24 uurs-challenges voor waterstofauto’s. Een uitdagende manier om het rijden op waterstof in alle facetten in de praktijk te toetsen en breed onder de aandacht te brengen. Op deze manier is veel kennis en ervaring opgedaan, niet alleen over waterstof maar ook over energie in bredere zin. Transitie-denken, opslagvraagstukken en een zelf ontwikkelde duurzaamheidsscan voor gemeentelijke bedrijventerreinen zijn daarvan een paar voorbeelden.

Een kleine, hanteerbare oplossing voor een groot vraagstuk

www.twinningenergy.nl

Voor het realiseren van een openbaar tankstation in de eigen omgeving was Infram afhankelijk van andere partijen, die nog niet op korte termijn tot implementatie over wilden of konden gaan. Er was sprake van een typisch kip-ei-vraagstuk: tankvoorzieningen zijn nodig om rijden op waterstof mogelijk te maken; voldoende waterstofvoertuigen zijn nodig om een tankvoorziening financieel rendabel te krijgen. Toen Infram op een beurs in Hamburg in contact kwam met Resato die een compressor toonde waarmee een klein waterstofvulstation is te realiseren, zag Infram de kans schoon om het heft in eigen handen te nemen. De mogelijkheid om te ‘tanken terwijl je werkt’ met een eigen kleinschalig vulpunt aan kantoor, stelt Infram met zijn wagenpark (‘fleetowner’) in staat om eigenstandig het besluit te nemen om op waterstof te gaan rijden. Twinning Energy levert onze eigen waterstoftankvoorziening. Het traject voor vergunningaanvraag voor het eigen vulstation is zorgvuldig maar vlot doorlopen. De gemeente Utrechtse Heuvelrug en de eigenaar van het kantoorpand en landgoed zijn daarbij zeer behulpzaam geweest. Inmiddels heeft Infram vijf waterstofauto’s aangeschaft. Vanaf 15 november 2018 tankt Infram zijn waterstofauto’s gewoon vol naast het kantoor in Maarn. Zo draagt Infram bij aan de doelstelling van reductie van CO2 uitstoot en aan minder belasting van het milieu.

Het waterstof tankstation van Infram.

Iedereen aan de waterstof? Iedereen aan de transitie!

Moet iedereen dan nu aan de waterstof? Infram ziet waterstof-elektrisch rijden als één van de oplossingen tot nul emissie mobiliteit, naast oplossingen als gebruik van het OV, batterij elektrisch rijden en rijden met LNG. Waterstof kan wat Infram betreft ook een belangrijke rol gaan spelen in de opslag van duurzame energie, het stabiliseren van het elektriciteitsnet (opvangen van pieken en overbruggen van energietekorten), het verwarmen van onze huizen en het schoner maken van onze industrie. Maar er zijn ook andere manieren en technologieën die hieraan kunnen bijdragen. Wij realiseren ons dat waterstof slechts een middel is en niet een doel. Ons doel is een transitie naar duurzame energie, ook op het gebied van mobiliteit, waarbij waterstof voorziet in een deel van de energiebehoefte.

De kracht van doen: ga ook aan de slag met de volgende stap!

Infram is blij met de genomen stap. Vaak blijft een goed idee bij iets dat ‘ooit wel eens van de grond zal komen’. Maar Infram heeft de kans gezien én opgepakt. Het is de kracht van doen! Die kracht rijkt verder dan alleen voorloper zijn in het zakelijk gebruik van waterstofauto’s en daarmee het vergroenen van het eigen wagenpark. Er is al doende ook een schat aan kennis en ervaring opgedaan op het gebied van energie en energietransitie, en die kan Infram in de vorm van adviezen weer doorgeven aan haar opdrachtgevers. Infram roept andere bedrijven en overheden op om ook aan de slag te gaan en concrete stappen te zetten op weg naar duurzame energie en leefomgeving.