Անգլերենը միշտ պետք է

«Դիլիջանի Համայնքային կենտրոն»-ում բոլոր ցանկացողները կարող են մասնակցել անգլերենի դասընթացների:
Կենտրոնում կարող են սովորել 8 տարեկանից բարձր բոլոր ցանկացողները:
Այստեղ անգլերեն ի դասավանդման յուրահատուկ մեթոդիկա է կիրառվում: Ուսանողները անգլերենը յուրացնելու համար խաղերի միջոցով են սովորում :
«Դիլիջանի Համայնքային Կենտրոն»
Ուսանողները լեզուն ուսումնասիրում են Անգլիայում օգտագործվող դասագրքերով:
Լուսինե Չիչակյանը իր խմբի երեխանների հետ
Երեխաների խոսքերով մեծ հաճույքով են հաճախում կենտրոն, որպեսզի սովորեն անգլերեն :
«Դիլիջանի Համայնքային Կենտրոն»-ի սաներից Անահիտը, Մերին եւ Մանեն բացատրեցին, թե ինչպես գրանցվել անգլերենի խմբակ: Երեխանները ասում են` « Մինչ այս կենտրոն հաճախելը շատ բառեր չէինք հասկանում անգլերենից: Սակայն, երբ սկսեցինք հաճախել անգլերենի դասընթացների, մենք ավելի լավ սկսեցինք սովորել: Մեր կարծիքով մեզ միշտ անգլերենը պետք կգա, քանի որ այն տարածված լեզու է:»

Ես հարցում կազմեցի, թե տարածված է անգլերենը Դիլիջանում եւ ահա արցյունքները.

Մուտքի մոտ դրված է մի արկղ, որտեղ կան թերթիկներ: Դրանց վրա գրված են հարցեր, որոնց պետք է պատասխանել եւ սպասել մինչեւ կկապնվեն ձեզ հետ:

Կենտրոնի ուսուցիչներից է Լուսինե Չիչակյանը:

Լուսինե Չիչակյանի անգլերենի խումբը

Ի դեպ, արդեն չորս տարի է, ինչ այս խումբը հաճախում է:

Հեղինակ`Ինգա Պողոսյան

Like what you read? Give Inga Poghosyan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.