#-1

Що робити, як хочеш віддати людині щось дуже вагоме, а виходить — дрібниця? Коли дні сплавляють на надто цінну блискучу речовину, коли золотом вкриті всі вікна о пів на восьму, коли сонце зникає раніше, аніж його хтось спіймає на плівку, коли волосся пахне сіллю та ромом? У квітні солодко. Коли лікті ледь помітні з-під светрів, коли минуле про себе забуло і не нагадує. Осад в чашці вказує, що від ночі окремо до ночі разом ще не так багато часу минуло. І, відповідно, дрібниці — вони вагомі. Але при цьому коли хочеш віддати серце — виходить, мало. Вивертаєш назовні душу. Стираєш плями.

березень 2016

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.