#-2

Ти залишаєшся сам на сам із собою. Демони із минулого відстукують блюз на твоїх кістках. Вони знають все про танці босоніж і наскрізні погляди. 
 
Зранку ніхто не згадує про ніжні сутінки. 
Загрубілі пальці не грають мелодій.
Потяг.
 
Переїзд. Пуста квартира.
Розмова заради пустої ночі в чужій квартирі — не те, за що ти продаси свою душу. Приватні вечірки ховаються в поглядах. 
 
Коли тобі недостатньо сумно чи боляче, коли руль викручуєш в протилежну із вашим на двох місцем сторону. 
Коли в континенти вплетені ворожі біти, і жоден із кордонів не можна порушити. 
Коли недостатньо (чи все-таки надто, як надцять раз) боляче. 
 
Дістаєшся нової землі.

вересень 2016

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.