Нехай так

Все, що ти робиш, треба робити навзаєм — або не робити зовсім.
Треба першим і не роздумуючи йти на ризики — але завжди вагатись, коли вимагають кроків. 
Бо вимагати — нечесна штука.
Так само, як і нечесно бачити у відстанях перешкоди, сумувати в розлуці, не розуміти права на свободу дії.
Будь-якої дії.
А ще куди важливіша свобода без жодної дії.
Свобода спокою.
Все, що ти робиш, треба міцно любити, берегти і постійно покращувати.
Треба безупинно і справно працювати над самим собою. 
Треба цінувати і берегти кожного, хто замість інших говорить з тобою. 
Знищуючи, він створює. 
А ще — вірити, що людина поруч — маленький і неосяжний космос, винятковий випадок, лиш для тебе віднайдений подарунок.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.