Indrukken vanuit het Hinterland
Natasha Gerson
99915

Bedankt voor dit scherpe verhaal, erg verhelderend en ook mooi geschreven! Ik dacht echt dat er wel rechtsextremisten tussen zouden zitten, aangezien de Volkskrant had aangegeven dat er Twitter accounts waren van actievoerders met Pepe the Frog als avatar…Kennelijk had de Volkskrant dat fout? Hoe zit dat precies? Hoe dan ook, dit nuanceert de zaak behoorlijk. Al blijf ik het een slechte zaak vinden dat demonstranten niet naar hun goedgekeurde demonstratie kunnen. En dat ‘gewone burgers’ even een weg komen afzetten. Het neerbuigend praten over Alma Mathijssen had je achterwege kunnen laten. En als je dan hieronder de Angelsaksische invloed in het anti-kamp linkt aan het feit dat slavernij een uitsluitend Brits-Amerikaanse hobby was, doet mij dat wel weer twijfelen aan je kennis over de Nederlandse slavernijgeschiedenis en waarom/ wanneer dit omstreden fictieve figuur aan onze gezellige Sinterklaas-traditie werd toegevoegd. Desalniettemin een zeer overtuigend ooggetuige-verslag. Goed dat je de diverse soorten macht en polarisatie die hier tegelijkertijd meespelen, aankaart. Zo zie ik het ook, als voormalig inwoner van Friesland en nu werkzaam in de Randstad.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.