Karayolu Taşımacılığı ve Yol Risk Yönetimi Dijital Dönüşümle İyileştirilebilir Mi?

Mua.Vin
4 min readMay 13, 2022

Karayolu taşımacılığı dünyanın en hızlı büyüyen tedarik zinciri çözümlerinden birisidir. Başlangıç noktasından ürünün ulaşacağı son noktaya kadar aktarmasız bir taşımaya olanak sağlaması önemli bir avantajdır. Bununla birlikte; özellikle kısa mesafeli taşımalarda diğer seçeneklere oranla daha ucuz ve hızlı olduğu gerçeğini de hatırlamak gerekir.

Karayolu taşımacılığı; dünyadaki üretim merkezleri ve son kullanıcı arasında; ülkelerin, atar damarlarını temsil ediyor. Tüm ekonomik faaliyetlerin merkezinde olan Lojistik 4.0 kavramının daha verimli bir şirket kültürü için kaçınılmaz olduğunu biliyoruz.

İstatistikler; son 20 yılda dünyadaki tedarik zinciri ve iletim hızının zirveye ulaştığını gösteriyor. Burada deniz yolu, havayolu ve karayolu taşımacılığı arasında bir değerlendirme yapma ihtiyacı hissediyoruz. İncelediğimiz verilere göre karayolu taşımacılığının hacmi diğer seçeneklere oranla daha büyük bir artış gösteriyor.

Karayolu taşımacılığı özel sektör eliyle yürütülen, hiyerarşi ve emir komuta zincirinin merkezde olduğu bir yöntemdir.

Burada gelişen üretim ve dağıtım yöntemlerinin tersine; insana bağlı bir süreç yönetimi söz konusudur.

Verimlilik noktasında şirketler; çalışanları ve filodaki araçların sağlığı hakkında yeterli etki mekanizmasına sahip görünmüyor.

Aracın ilgili rotada harcadığı zaman, şoförün yorgunluk seviyesi, araç bakımında ihmal edilmesi muhtemel sorunlar…

Her biri insan hayatının güvenliğini tehdit eden kaza riski noktasında önemli faktörlerdir.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre sağlık:

‘’Hastalık taşıma ya da sakat olma halinden çok; bedenen, ruhen ve sosyal olarak tam iyi olma halidir.’’

Yol Risk Yönetimi

Yol risk yönetimi; lojistik sektöründe hizmet veren tüm özel sektör ve kamu kuruluşlarının merkezinde olan bir konudur.

Lojistik sektörü; doğru ürünü, doğru zamanda, doğru yere, optimum maliyetle ulaştırmayı hedeflemektedir. Lojistik 4.0 ve dijital dönüşüm entegrasyonu için kullanılan yazılımlar; ürün taşıyıcısı ile ürün sahibini bir araya getiren platformlardır. Bununla beraber; rotayı optimize eden veya evrakları dijital ortama taşıyan yazılımlar da kullanılmaktadır.

Problem:

Bu yazılımları kurmak ve ümit edilen faydayı deneyimlemek için; hem lojistik firması hem de çalışanları bedenen, ruhen ve sosyal olarak tam bir iyilik halinde olmalıdır.

Ek olarak, firmanın tüzel kişiliği tam bir iyilik halinde olmalıdır. Buna, pozitif bir imaja sahip olmak da diyebiliriz.

Karayolu taşımacılığı ve Yol risk yönetimi sürecinde; ‘’Firma Çalışanlarının Sağlıklı Olması’’ ve ‘’Tüzel Kişiliğin Olumlu Bir İmaja Sahip Olması’’ da bazı ön koşullara bağlıdır.

Bu da ; iş sağlığı ve iş güvenliği, trafik kanun ve yönetmeliklerine uymakla mümkündür. Sadece kanunlarla yetinmeyen firmalar; ISO veya ilgili sektör kuruluşlarının oluşturduğu kanallar bütününe de uyar. Bunu da denetlenerek ve karşılığında aşağıdaki gibi sertifikalar alarak kanıtlarlar.

Karayolu taşımacılığı ve yol risk yönetimi hakkında bazı itibarlı sertifikalar:

- ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı

- Maddi ve manevi hasara yol açabilecek kazalarla ilgili olarak, toplumsal güvenlik risklerinin yönetilmesine odaklanan ISO 39001:Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi standardı

- Kimya sektöründe çalışan bir lojistik firması için, CEFIC (Avrupa Kimya Sanayi Konseyi)’e ait bir denetim sistemi olan Güvenlik ve Kalite Değerlendirme Sistemi (Safety and Quality Assessment System, SQAS).

Lojistik Faaliyetlerinde Yol Risk Yönetimi ve Verimlilik

Yol risk yönetimi ve verimlilik; firmaların toplam faaliyetlerinin eş zamanlı ve doğru bir şekilde optimize edilmesiyle mümkündür. Eğer hızlı, hatasız ve anlık bir raporlama ile de takip edilip, modellenebilirse şirketin geleceği için de doğru bir projeksiyon sunacaktır.

Hem kanun yürütme organlarına hem de sertifikalandırma kuruluşlarına bir lojistik firmasının sunacağı ilk ve en önemli bilgi trafik kazalarıyla ilgilidir. Firma eğitmenleri (Master Driver), kaza istatistiklerini olumlu yönde geliştirecek önlemleri almalı, hedefi lojistik 4.0 ve dijitalleşme ise bu hedefle ilgili iş süreçlerini dijital ortama taşımalıdır.

- Sürücülerin alması gereken eğitimler ve bunu istatistiği

- Sürüş başlangıç ve bitiş noktalarının coğrafi ve tesis şartları

- Sürüş başlangıç ve bitiş noktalarında; sürücünün, ruhen ve bedenen durumu

- Sürüş başlangıç ve bitiş çıkış noktalarında aracın durumu

- Sürüş boyunca uyulması gereken trafik kuralları

- Uyulması gereken trafik kurallarıyla birlikte, şirketin imajı veya faaliyet gösterdiği sektör gereği uyması gereken talimatlar (Trafik işaretlerinin 70 Km/saat gösterdiği mevkide eğitmenlerin (master driver) 40 Km/saat uygun görmesi)

- Özellikle ağır vasıtalar için, işleyen trafikte araç giriş ve çıkışı, hırsızlık vs kriterlere göre uygun park yerlerinin belirlenmesi.

Tüm bunlar “doğru ürünü, doğru zamanda, doğru yerde ve tabii ki doğru maliyetle ulaştırma” söyleminden taviz vermeden ve araçların periyodik bakımları göz ardı edilmeden yapılmalıdır.

Karayolu Taşımacılığı ve Mua.Vin

Karayolu taşımacılığı için Mua.Vin; tam da bu amaç için geliştirilmiş, PC ile web konsoldan yönetilen, bulut tabanlı bir Android yazılımıdır.

Lojistik sektöründe dijital dönüşümü hedefleyen ve 3. parti uygulamalarla kolayca entegre olabilen bir iş süreç yönetimi yazılımıdır.

Yol risk yönetimi için anlık bilgi alış verişi üzerine kuruludur ve sürecin yönetimini şansa bırakmaz.

Eğitmenin (Master Driver) belirlediği rota risk noktalarını, kaza kara noktalarını, çıkış noktası, varış noktası ve park alanlarını, sürüş öncesi ve sonrası kontrol listelerini kolayca dijital ortama taşımasına yardımcı olur. Sürücüyü bunlara uymaya zorlar.

Tablet üzerinde çalışan bir uygulama olması ve ek bir sunucu kurulumu gerektirmemesi, saniyeler içerisinde kurulabilmesine, şirketin dijital dönüşüme düşük maliyet ve minimum iş yüküyle adım atmasını sağlar.

Modüler ve birbirini tamamlayan yapısı, kurulumun zamana yayılarak adım adım yapılmasına imkan verir.

Minimum veri girişiyle maksimum bilgiyi hedefler.

Operasyon merkezinde yazılımı yönetecek ayrı bir ekip gerektirmez.

Ekipleri yüzlerce satırdan oluşan raporlara boğmaz.

Özetle, Mua.Vin; dijital dönüşümü hedefleyen lojistik şirketlerinin, operasyonel verimlilikten taviz vermeden, mevcut kanun ve sertifikasyon standartlarının gerektirdiği talimat ve süreçler ile yol risk analizi yapmalarını sağlar.

Sonraki aşamalarda kullanılacak diğer yazılımlar için alt yapı görevi görür.

Sunduğu anlık raporlama hizmetiyle şirketler için verimliliğe katkı sunmaya geçmiş raporlarını; anlık ve müdahale edilebilir bir raporlama sistemi ile değiştirir.

Karayolu taşımacılığı ve yol risk yönetimi noktasında Mua.vin’i ve işlevlerini anlamak için bizi takipte kalın.

Resmi Website: http://mua.vin/

--

--

Mua.Vin

MuaVin; Risk Assessment and Management Software Don't calculate your risks! Manage them! It lets you assess and manage your risks accoding to your own criteria.