Pe 6 Noiembrie, ne-am întâlnit la ClujHub cu prietenul nostru Dave Kellas.

Dave lucrează ca și Creative Strategist la VIRTUE, o agenție media care funcționează sub aripa VICE. Cei de la Virtue sunt în spatele unor campanii de succes, cum ar fi adDRESS THE FUTURE a celor de la Carlings, Q, the Gengerless Voice, ambele campanii premiate la Cannes și Don’t Be A Browser, o campanie Google Chrome.

Rolul lui Dave este de a folosi instrumente de cercetare și Data pentru a înțelege cel mai eficient mod de a poziționa un brand, în cadrul unei anumite culturi. În actualul context…

InnovatingSociety

Suntem pasionati de business si design. Impreuna, lucram pentru ca afacerea ta sa ajunga unde iti doresti. #Business #Innovation #DesignThinking #ServiceDesign

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store