Hudbu vnímáme na nespočet různých způsobů. Promítá se do našeho fyzična, ovlivňuje psychické rozpoložení jedince, atmosféru, vnímání okolí, aj. Stejně, jako je hudba důležitá pro naše životy v osobní rovině, svou významnou roli hraje i na poli veřejného života. Mnohé zveřejněné studie potvrdily, že hudba má například vliv na to…

Instant DJ je unikátní služba společnosti Instant Media s.r.o., která přináší originální řešení kompletního provozu in-store radia ve Vašich oblíbených provozovnách.

Pro prodejní plochy zajišťujeme instalaci a provoz zařízení s kompletním technickým servisem, rádi vyrobíme hudební spot, či již existující nasadíme do vysílání Vašeho in-store radia, samozřejmostí jsou i ostatní studiové práce, aj. Pro každého klienta vytvoříme unikátní hudební program, který dotváří příjemnou atmosféru nejen pro návštěvníky komerčních prostor, ale také pro zaměstnance, kteří o ně denně pečují.
A umíme toho mnohem více! Zjistěte více na www.instantdj.cz

Zvuk ovlivňuje naše životy více a hlouběji, než jsme si možná vůbec dokázali připustit. Hudební psychologie je totiž jedním z důležitých prostředků, které definují prostředí. Dokonale je její síla vidět v provozovnách, které pro podkres atmosféry využívají in-store radio s jasně definovaným a pečlivě vybraným hudebním proudem a obsahem. Instrumentální tóny evokují luxus a prestiž, zatímco mainstream boří hranice „akurátnosti“ a dodává nám více svobody, a to nejen při nákupním chování. Na každého z nás působí jiné artikly, s různou intenzitou a rozdílným účinkem. V principu ale máme všichni jedno společné: hudba — zvuk — vibrace utváří naše rozhodování.

www.instantdj.cz

Jak vybrat nejlepší hudbu na prodejnu? Někdo má rád sladké, jiný slané, někdo miluje pikantní čínu a jiný se ani nedotkne papričky. Stejně tak jako chuť, je i sluch jedním z pěti smyslů, které používáme denně po celý život. Sluchem vnímáme akustické vibrace. Ty se skládají z různých frekvencí a…

Instant DJ -Instant Media s.r.o

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store