2 weeks delay. This was enough for him to decide to join us instead. The Petőfi Literary Museum was looking for an IT expert, and found David Such, PhD student of ELTE Philosophy Professorship. Those two, PLM and David, would have been a good match. But every bullet has its billet, and David came in meantime for an interview to our company. After the programmer assessment we started to talk about existentialist philosophers, zombies and ethics. Vince immediately nodded assent and I enthusiastically introduced our new colleague to the team.

Image for post
Image for post

One year after I got a call from Zsolt Banki, head of PLM’s IT Department, who wanted to discuss pim.hu. One word led another and a few weeks later we started a cooperation. …


Kiváncsi, igényes és tapasztalt fejlesztőket keresünk az Integral Vision csapatába!

Image for post
Image for post

Fontos számunkra, hogy a nálunk dolgozók örömüket leljék abban, amit csinálnak. A projektek sikerét a pénzügyi eredményességen túl az ügyfél és a munkatársak jóllétén mérjük.

Kiemelt referenciáink

Csatlakozz hozzánk, ha szeretnél egy csapat tagja lenni, ahol

  • az eredményesség fontosabb a timesheetnél,
  • a végfelhasználó fontosabb az ügyfélnél,
  • a céljaiddal formálhatod a közösséget,
  • abban mélyülhetsz el, amit a legjobban szeretsz csinálni,
  • van néhány év fejlesztői tapasztalatod.

További írásaink az integralvision.hu oldalon érhetőek el.

About

Integral Vision

We build trust with Drupal and flow appears

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store