The Ramones binnen de stadsgrenzen van Sneek

Bono van U2 op de cover van VNIn weekblad Vrij Nederland van deze week staat een groot promo interview met de legendarische Ierse rockband U2. Ik werd getriggerd door hun bewondering voor de Amerikaanse punkband The Ramones.
Deze band heeft in het verleden grote invloed gehad op Bono c.s. Zij waren van belang omdat Bono’s stem zich leende voor melodieuze zang, precies zoals bij de boomlange Joey Ramone.
We hebben indertijd The Ramones met z’n vieren zien spelen Dat was een vormend moment. Het geluid van de revolutie. Hun boodschap werd destijds vooral gehoord in wat je de provincie zou kunnen noemen, aldus The Edge in VN. Het startschot voor talloze nieuwe bands, waarvan U2 er één was. Dit verleden is nog zichtbaar in de vorm van een foto van The Ramones, die boven één van de banken in de Metropolis Studio hangt. Inmiddels zijn alle leden van The Ramones overleden. Dat was niet het geval op 3 augustus 1986.
Na maanden van voorbereidingen vindt op het IJsbaanterrein de vierde editie van Sneekwave plaats. Het toen al roemruchte festival had The Ramones geboekt voor een show. Hun nieuwste plaat Animal Boy was kort daarvoor verschenen. Op de dag van het concert zijn de weersvoorspellingen beroerd. Nog tijdens hun optreden breekt er boven IJsbaan een enorm onweer los. Het zou de mythevorming rondom het optreden achteraf alleen maar vergroten. De band, met hun kenmerkende outfits en snelle nummers, die zonder tussenpauze werden gebracht, laat een onuitwisbare indruk achter bij de toeschouwers. Ik spreek nu na acht-en-twintig jaar mijn dankwoord uit en maak alsnog een diepe buiging voor de toenmalige visionaire Sneekwave organisatoren.

Bronnen: Vrij Nederland en Sneeklive

Like what you read? Give @ANSKUH a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.