Voor en tegen van……………?

Binnenkort alweer de vierde aflevering van een nieuwe zondagse rubriek op mijn weblog. Deze rubriek genaamd: Voor en Tegen zit heel simpel in elkaar. Mensen schetsen in vijf minuten hun zelfportret. Dit doen ze door eerst op te sommen waar ze van houden én daarna waar ze een hekel aan hebben. Kijk zondag op www.anskesmit.com naar de voors-en tegens van kandidaat nummer 4

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.