Спартански рай на село

Случва се доста често през почивните дни да се отбием на село, за да си починем и понякога да свършим някаква полезна работа. За тези късметлии, които имат село някъде в планината или на екзотично място — това са моменти на щастие, защото имат възможност да релаксират.

Селската къща (особено ако тя е проектирана да бъде съвременна, отговаряща на нуждите ни) с голяма зелена градина, обградена от гора, винаги ще Ви кара да се влюбвате в природата. Има много начини чрез, които може да се проектира една селска къща. Проектът, който ще разгледате е точно от този тип къщи, които ще те накарат да останеш замечтан цял ден.

Декорите, материалите, цветовете, предполагаемият мирис на природата и всичко заобикалящо съчетано с перфектния баланс на светлината играеща си с вътрешността е върховната точка на насладата.

Богатото количество на натурално дърво в интериора ще Ви кара да се чувствате сякаш сте във вътрешността на голямо дъбово дърво. Стените, които имат груб завършек допринасят за изтънченото чувство. За разлика от съвременните възприети „прави ъгли” в строителството, тук няма нито един перфектен ъгъл, всичко е така както в природата — естествено и натурално.

Правилното количество изкуствена светлина идваща от лампите, подплътява атмосферата с топлия си цвят на фона на белият преобладаващ цвят. За разлика от минимимализмът, тук бялото не е толкова бяло, напротив тук то е с примеси на природни цветове и несъвършенства.

И както винаги таваните са дървени с гредоред, за да бъдат огледално на подовете.
И по правилото на природата, вътрешността сама по себе си не може да бъде разделяна от външността. Дворът на къщата е допълнението, без което интериорът не може да бъде цял. източник

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.