io.js en een Node.js stichting

De huidige staat van verzoening

Vorige week nodigde Scott Hammond, CEO van Joyent, het io.js TC (Technisch Committee) uit voor een gesloten vergadering waarin hij zijn intentie uitte om een node.js stichting te beginnen en zijn verlangen om io.js terug te krijgen in het node.js project.

In de afgelopen maanden is io.js gegroeid to 23 actieve kernleden, verschillende working groups, 27 lokalisatieteams en is in staat geweest om met regelmaat kwaliteitssoftware te releasen dankzij de ondersteuning van een exceptionele community. We hebben dit weten te bereiken door een open management structuur die de community heeft doen herleven en meer contributors heeft aangetrokken dan we ooit hebben gehad in de geschiedenis van node.js.

Het enige wat io.js nog beter kan maken is om de vragen omtrent de toekomst van de splitsing met node.js te kunnen beantwoorden. We willen dit graag tot een einde brengen maar kunnen de vooruitgang die we hebben gemaakt niet opgeven, net zo min als onze principes en de open management die ons hier heeft gebracht.

We blijven praten met Joyent. Zodra de stichting een technisch management model heeft zal er een issue verschijnen op de io.js GitHub die zal worden beproken tijdens een publieke TC meeting. In diezelfde bijeenkomst die volgens de reeds opgebouwde open management regels verloopt zal er vervolgens ook over worden gestemd.

Voor de community veranderd er niks. Blijf doorgaan met het inzenden van pull requests naar io.js, word lid van een van de 27 lokalisatie teams, draag bij aan een van de io.js working groups (streams, website, evangelism, tracing, build, roadmap), en blijf doorgaan met het adopteren van io.js in je applicaties. We zijn van plan om door te gaan met releasen en verbeteren van io.js, zelfs al kan de naam op een dag veranderen ☺


Originally published at github.com on February 10, 2014.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.