>> Yazılım sektörü özelinde konuşursak, iş yerleri genellikle kiralar nedeniyle pek oturmaya uygun…
Soner Gönül
1

Katkılarınız için teşekkür ederim. Gebze’nin gelişiminin farkındayım. Küçük bir İstanbul oluşuyor orada. Umarım İstanbul’un sıkıntıları orada da yaşanmaz. Şahsen devletin seçeceği pilot şehirleri “Yazılım Şehri” yapması (teşvikler ile) fikrinin tartışılmasından yanayım.

Like what you read? Give Özgür Adem IŞIKLI a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.