Sakarya’daki mutlulugunuz daim olsun.
E. TARIK TEMELKOK
11

Katkılarınız için teşekkür ederim. Sizin de belirttiğiniz gibi maaşlı çalışan ve girişimci ayrımı çok farklı sonuçlar doğurur. Ben bir maaşlı çalışan olduğumdan yazının başlığını kendimi referans vererek “Neden İstanbul’u Terk Ettim?” olarak belirledim. Yazdıklarım nesnel sebeplerden ziyade, öznel sebepler.

Umarım siz İstanbul’da aradığınız yaratıcılığı bulabilirsiniz. :)

Like what you read? Give Özgür Adem IŞIKLI a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.