2015 #Teknoloji Büyük Sayıları 2016 #Dijital Tahminleri

2016'ya girerken hepinize mutlu seneler diliyorum.2015'in büyük rekorları ve 2016'nın tahminlerine bakmanın faydalı olucağını düşündüm.


2015 Q3 Amerika’da Dijital Reklam Geliri Yeni Bir Rekor Kırdı.

‘14.3 Milyar Dolar’

Tam olarak 14.3 milyar dolar yeni bir rekor kırdı. IAB’dan gelen istatistiklere göre: Dijital Reklam Geliri Geçen seneden %24, geçen çeyrekten %5 daha fazlaydı.


2016’da Gloabal Dijital Reklam Gelir Daha Fazla Olacak.

’22 Milyar Dolar’

2016’da bu harcamaların daha fazla olacağı ön görülürken,ülkeden ülkeye çok fark olacak gibi gözüküyor.
● WWP’in medya satın alma kolu olan GroupM’in tahminlerine göre 2015’in son çeyreğinde %3.4 artacak olan gelir, 2016’da %4.5 daha artacak.
● Avrupa ülkelerinin %11’lik payına rağmen BRIC ülkeleri 2016 dijital gelirin %23’ünü oluşturacak.


Yeni Televizyon: Youtube

’25 Milyon Saat’

Youtube izleyici sayısı ve ulaşımı ile TV ile yarışını çoktan geçmiş gibi gözüküyor. 2015’de Youtube’da en çok izlenen ilk 10 videonun toplam izleyici sayısı 470 milyonu aşıyor.

● 2015’in en çok izlenen videosu Silento tarafından yapılan Watch Me 500 milyon görüntülenme aldı.

● En çok görüntülenenlerin tüm sırası için buraya tıklayabilirsiniz.


Teknolojık Abur Cubur

‘1.7 Trilyon Dolar’

Giyilebilir teknoloji gittikçe büyüyen dev bir pazara dönüşecek gibi gözüküyor. 
2014’ten beri gelişerek bizi şaşırtan giyilebilir teknoloji dev bir pazar olucak.
Uluslarası Data Örgütünün(IDC) öngörülere göre Giyilebilir teknoloji 2020 senesine kadar yükselerek artacak.
● 2014’de 655.8 milyar dolar olan gelir 2020’de 1.7 trilyon dolar olacak.


E-ticaretin yükselişi: Alibaba

‘14.3 Milyar Dolar’

E-ticaret öncüsü Alibaba rekor kırmaya devam ediyor. En çok satışını ise mobilden aldığı gözden kaçmıyor. 2015’de Çinlilerin kutladığı bekarlar gününde 90 dakika içerisinde 14.3 milyar dolar harcatarak rekor kırdı.

● Alibaba’nın bu seneki satışlarının % 68.7’si mobilden geldi.
● Tmail.com ve Taobao gibi mobil sitelerin kullanıcıları 95 milyona ulaştı.


Content is the King: İçerik Kraldır!

‘Bütçenın%60’ ı’

Büyük şirketlerin pazarlama birimleri artık bütçelerinin yarısından fazlasını içerik oluşturmak için harcıyor. IBM ve CMO Külübünün beraber yaptığı araştırmaya göre“Pazarlama bir varış yeri değil bir (satış yolculuğu) yolculuktur.”
● Pazarlama müdürlerinin %57’si içerik pazarlamasına daha fazla bütçe ayıracağını belirtmiştir.
● Dijital (yüzde 48) ve geleneksel (yüzde 52) medyaya ayrılan bütçeler neredeyse eşitlenmiştir.


Altın Kural: Görsel, Görsel,Görsel

‘%55 Daha Fazla’

Sosyal medyada paylaşımların yarısından fazlası görsel içermeye başladı. Facebook, Instagram ve Twitter Platformlarının Önemi Artıyor.

● İçerik pazarlama platformu Hubspot’un araştırmasına göre Twitterdaki markalar twitlerinin %55’i görsel içerirken %31’i link içeriyor.

● Öğlen saat 12:00 ve akşam saat 06:00 gibi twitler tıklanırken akşam saat 05:00’de retweet sayısı artıyor.

Daha fazlası ve iletişim için: 
markadabra.com

ipek@markadabra.com

Like what you read? Give ipek a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.