Nu løfter vi sløret for, hvordan inQvation kommer til at se ud 🤘🏻

Ambitionerne for inQvation har fra start været høje. Manden bag, Niels Zibrandtsen, og adm. direktør, Claus Zibrandtsen, satser stort på innovationscenteret, hvor der er afsat et tocifret millionbeløb til at skabe de rette rammer for innovation og vækst af nye innovative virksomheder.

Det har været vigtigt for os i inQvation at skabe de rette rammer for innovationscenteret. Rammer der indbyder til kreativitet, innovation og interaktion. Og nu er vi endelig klar til at løfte sløret for det arkitektoniske koncept, der skal bane vejen frem for fremtidens innovative udviklingsmiljø.

Claus Zibrandtsen, CEO hos inQvation uddyber:

“Med inQvation vil vi skabe et attraktivt miljø for talentfulde iværksættere og innovationshungrende organisationer. Derfor er det også vigtigt, at vi bygger nogle rammer, som er indbydende, inspirerende og tankevækkende for alle.”

Grundtanken i inQvation er, at ved at dele, inspirere, og lære af hinanden, skubber vi sammen udviklingen fremad. Det er ligeledes disse tanker, der ligger til grund for udformningen af inQvations fysiske manifestation. Det har været vigtigt for os at skabe et center, der indbyder til gensidig samspil mellem forskellige profiler og vidensdeling på tværs.

Vi bygger rammerne, der vækker nysgerrigheden og lysten til at udforske andre tankemåder, Claus Zibrandtsen, CEO

Fysisk hybrid mellem natur og teknologi

Vi kombinerer de nuværende industrielle rammer med elementer fra naturen, tilfører en masse ny teknologi og skaber plads til fællesskabet. Sagt på en anden måde, så skaber vi med indretningen af inQvation en fysisk hybrid mellem natur og teknologi — et sted hvor mennesket og teknologien mødes i et kreativt univers, der både overrasker og inspirerer.


Som det fremgår af ovenstående tegning, kommer inQvation til at bestå af fire hovedkomponenter, der alle er med til at skabe et mellemgulv, hvor aktiviteterne kan udfolde sig til gensidig inspiration for alle i inQvation. De fire komponenter er også med til at skabe forskellige arbejdsområder, hvor der er mulighed for at trække sig væk fra fællesskabet og fordybe sig 100% i ens projekt.

Skovlounge, cafélandskab, airstreams og 360 graders multisal

Du kan bl.a. gå på opdagelse i skovloungen, hvor der er mulighed for at sidde og arbejde eller afholde møder i grønne omgivelser — både indenfor og udenfor. Vi bygger også vores egen “spanske trappe” (i dette tilfælde; Taastrup trappe), der fungerer som samlingssted for alle i centeret, og samtidig danner det også ramme om vores cafélandskab. Under trappen finder du nemlig inQvations egen café, hvor kokken altid kokkerer et lækkert måltid. En tredje komponent er vores “camping”-område, som kommer til at bestå af tre højpolerede airstreams. Her kan du sidde i hyggelige omgivelser og arbejde med din gruppe eller tage en slapper på terrassen mellem de tre airstreams. Den sidste komponent, den røde klods på billedet, er vores 360 graders multisal. Multisalen bliver bygget lidt efter de andre komponenter, men forventes at stå færdig i løbet af foråret 2018.

Vi er nu meget tæt på at starte byggearbejdet op. Hvis alt går efter planen (🙏🏻), så starter vi maskineriet op i midten af september.

InQvation forventes at åbne til januar 2018. Vi glæder os utroligt meget til at invitere jer alle sammen indenfor ✋

// inQvation Team 💥

Like what you read? Give inQvation a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.