Kendini tanıyor musun?
Kendini tanıyor musun?
Kendini tanıyor musun?

Sadece 2 cümlelik bir tanıtma mı yaparsın yoksa kendini uzun uzun anlatır mısın? Nasıl bir kişiliğe sahipsin, öğrenmek ister misin?

https://iqseviyesi.com/test/17-kendini-taniyor-musun


Görsel Dikkat Testi
Görsel Dikkat Testi
Görsel Dikkat Testi

Dikkat testi, bireylerin odaklanma becerisinin ölçülmesini sağlayan testlere verilen isimdir. Görsel algı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğidir ve bu algılama durumu, daha çok göz ve görmeyi akla getirse de, beyin ve onun işlemleriyle açıklanabilecek olgulardan birisidir.

Görsel Dikkat Testi


Nasıl bir ihtiyar olacaksın?
Nasıl bir ihtiyar olacaksın?
Nasıl bir ihtiyar olacaksın?

Sokakta aksi teyzeler, huysuz amcalar görünce “Ay inşallah ben de böyle olmam yaşlanınca” diyorsun değil mi? Şimdi böyle demesi kolay, 40 yıl sonra görüşelim! Ya da ben 40 yıl bekleyemem diyorsan eğer, testimizi çöz de öğren bakalım…

Nasıl bir ihtiyar olacaksın?


Ne kadar akıllısın?
Ne kadar akıllısın?
Ne kadar akıllısın?

Bazı insanlar gerçekten saftır. Sen de öyle misin yoksa seni hiç kimse oyuna getiremez mi? Emin misin?

Ne kadar akıllısın testi


Aslında kaç yaşındasın?

Doğum tarihinin kaç olduğunun hiç bir önemi yok. Ruhun, beynin gerçekten kaç yaşında öğrenmek ister misin?

Hemen aslında kaç yaşındasın testini çöz!


Gerçekten aşık mısın?

Yaz aşkınız sonbahar yaprakları gibi dökülecek mi yoksa her zaman yemyeşil ve canlı mı kalacak? Gerçek aşk testi ile cevapları öğrenin. Gerçekten aşık mısın testini hemen çöz aşkının seviyesini gör.

Teste Başla!

IQ Seviyesi

Sosyal Kişilik ve Karakter Testleri! iqseviyesi.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store