Qəribə adam Elçibəyin həyatında hamıya sirr qalan 3 ən böyük müəmma

Əbülfəz Elçibəy…. Azərbaycan Respublikasının eks prezidenti. Yaddaşlarda qeyri-adi insan və rəhbər kimi qalan siyasi hiylələrdən uzaq siyasət adamı. Onu hamı belə tanıyırdı. 1 il Azərbaycan Respublikasına başçılıq edən bu insan postu tərk edəndən sonra da xarakter və davranış etibarilə dəyişməz olaraq qaldı. O, həmişə gündəmdə idi. Onun xəstələnib xəstəxanaya yatması isə çox gözlənilməz oldu. O qədər gözlənilməz oldu ki, hətta ölkədə bəzi şayiələr yayıldı. Əslində isə Əbülfəz bəy özü də gec xəbər tutmuşdu xərçəng xəstəliyinə mübtəla olmağından. Bununla bağlı, onun vəsiyyət xarakterli müraciətləri də var. Amma o, qətiyyən xəstəliyindən qorxmadı. Baxmayaraq ki, üzücü xərçəng onun zərif simasını xeyli dəyişmişdi.

  1. Əbülfəz Elzibəy 1993-cü ilin iyununda hakimiyyətdən uzaqlaşaraq doğulduğu Kələki kəndinə getdi və burada 4 il 4 ay yaşadı. Onun ömrünün bu illəri ölkə mətbuatına həmişə müəmmalı qalıb.
  2. O Yeltsini Rus qoşunlarını Azərbaycandan çıxarmağa məcbur edən yeganə Prezidentdir. Onu necə yola gətirməsi hələ də müəmma olaraq qalır.
  3. Əbülfəz Elçibəy ağır xəstəliyə tutulmasından özü çox gec agah olub. Şəxsi həkimi nədənsə bu məlumatı ona çox gec vermişdi. Türkiyəyə getdiyi səfərdə təsadüfi tibbi yoxlama zamanı xəstəliyindən xəbər tutub.

�B

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.