İstanbul… Üç Hece Bir Ömür..

Size aslında bu koca şehirden uzun uzun bahsetmeyeceğim.Zaten çok sevdiğim ama artık beni tüketen bu şehrin benden neler götürdüğünü ve ne kadar eksildiğimi birazdan anlayacaksınız.

Ben küçük bir kasabada doğup büyüdüm.Mahallede en fazla iki bakkal amcanın,bir terzinin,bir okulun olduğu, toplu taşıma kavramının olmadığı, ama aksine paylaşımın ve samimiyetin bol olduğu bir yerde. …


Merhaba ben geldim,

Ben mi kimim? sabırlıysan bahsedeyim biraz.
Annesinin evlensin diye çeyiz dizdiği, ama onun tabiriyle anarşik! babasının gurur duyduğu küçük kızı..
Abisinin hala kardeş olduğuna inanamadığı kız kardeşi.
kimine göre umarsız, başına buyruk,
kimine göre duyarlı, kendini bilen.
bazısı der ki ipe sapa gelmez, bazısına göre dizginlenmem gerek.
ben de bunlara eyvallah der, yoluma devam ederim.
zaten yolda olanları severim, ama aynı yolda olanları değil de, değişik yollarda gezenleri daha çok severim.
evi sırtında olanları mesela. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store