Gitara

Gitara to ukochany instrument mojego taty. Właśnie dostałam zaproszenie na recital gitarowy i pokaz zdjęć młodej francuskiej fotografki . Jej zdjęcia to kolorowe przekazanie i interpretacja postrzegania dzieci ośmioletnich muzyki w barwach jesieni w parku Luwru. Ciekawa jestem tej wystawy i muzyki jak będzie się to wszystko komponować. Chciałabym aby to wydarzenie zainspirowało też mnie. Z dnia na dzień jetem bardzo podekscytowana tą wystawą i bardzo się cieszę.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.