Son bir kaç yılda ülkemizde popülaritesi artan ve özellikle bu dönemde günümüzün büyük bir kısmını geçirdiğimiz bir platform olan Netflix’in her yönüyle beni etkileyen geçmişi ve günümüzdeki yol haritasını araştırdım. Sizinle paylaşmaya karar verdim. Umarım faydalı olur, iyi okumalar…

Netflix Nasıl Kuruldu?

Yıl 1997, bırakın interneti, televizyon bile henüz herkesin sahip olduğu bir araç değildi. Henüz yeni yeni DVD’ler çıkmaya başlamıştı. Bu DVD sektörünün daha da gelişeceğini düşünen iki arkadaş, Reed Hastings ve yazılımcı Marc Randolph, NetFlix’i kurdu. Bir süre sadece DVD satma ve kiralama işini yaptılar. Müşterilerine kargo ile düşük bir bedel karşılığında DVD’ler ulaştırıldı. İşleri gayet de iyi gitti. Bunu büyütmek…


O Daha Çocuk!

Bazı konular vardır, üzerinde düşünürsün. Herkes de senin gibi düşünüyor zannedersin. Öyle olmasını istersin. Mesela bir çoçuğun gülüşünü düşünürsün ya da onun poz vermeye çalışırken ki masumiyetini. Dünya da hiç bir şey ondan daha değerli değil dersin. Eğer söz konusu çocuksa sevgi ve şefkatten başka bir kavram gelmez aklına. Bu herkes için böyledir, böyle olmalı dersin. Hatta veriler de bunu gösterir; 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen çoçuk hakları sözleşmesi 193 ülke ile en fazla ülkenin onayladığı insan hakları belgesidir. Tam artık herkes çoçukları sever diyeceksin ama aklında bir kaç soru belirir. Peki ya bu melekleri kimler öldürüyor…

İrfan Emre

Industrial engineering at AYBU, Blogger at irfanemre.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store