Mevlüt bulma uygulaması

Uygulamanın açılış ekranı

Nasıl çıktı ?

Aslında hikaye Uğur abinin şu tweet’i ile başladı. Tweet’i ve fikri ilk gördüğüm anda işte bu diye bağırdım. Gerçekten de bu fikrin bir uygulaması olmalıydı. Fakat yeteri kadar zamanım yoktu. Üniversite sınavına 4 ay kalmışken en az 1 haftamı böyle bir uygulamayı sıfırdan yazmak için harcayamazdım. Umarım birileri uygulamasını yapar ve bende kullanırım diye düşünerek uygulama yazma hayalimden vazgeçtim.

Teknik

Diğer mobil uygulamalarımda olduğu gibi bu uygulamamda da react-native(javascript) kullandım. Backend kısmını firebase ile daha kolay ve kullanışlı bir biçimde halletmeyi düşünüyordum. Fakat oldukça yavaş çalışan windows cihazım yüzünden, 5–6 dakikaya varan build süreleri ve her build’de karşılaştığım bir başka hata nedeniyle, react-native-firebase ve react-native-maps’ı bir arada kullanamadım. Ne yazık ki firebase, bu projemde çok kullanmak istemem ve oldukça mantıklı görünmesine rağmen yaklaşık 2 saatimi çalmaktan başka hiçbir işime yaramadı.

Nasıl çalışır ?

Çalışma prensibini oldukça basit tutmaya özen gösterdim. Uygulamayı ilk açtığınız anda sizi mevcut konumunuzun merkezde yer aldığı bir harita karşılıyor. Harita üzerindeki renkli pin işaretleri ise eklenilen mevlütleri temsil ediyor. Herhangi bir pin işaretine tıkladıktan sonra açılan pop-up’ın üstüne basarak, mevlütün detaylarını görüntüleyebiliyorsunuz.
Harita üzerinde yer alan pinler renkler ile birbirinden ayrılıyor. Her renk farklı bir yemek çeşidini belirtiyor.

Renklere göre yemek çeşitleri
Yeni mevlüt ekleme ekranı

--

--

Indie app maker

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store