React-native ile todo list uygulaması ✅

Neden todo uygulaması ?

Geçtiğimiz haftalarda kendimce epey boş vaktim vardı. Bunu değerlendirebilmek adına bir uygulama yazmayı düşündüm. Fakat önümde oldukça güç bir engel vardı, tasarım!
Daha önceki yazımda da bahsettiğim gibi tasarım konusunda çevremde bana yardımcı olabilecek hiç kimse yok. Önümde iki farklı seçenek vardı. Ya tasarımı kendimce yapılan oldukça kötü görünümlü bir uygulama ortaya çıkaracaktım. Ya da hali hazırda bulunabilen farklı konseptlerdeki tasarımlardan herhangi birini kullanarak, tasarımcının belirlediği konudaki uygulamayı yapacaktım. 2. seçeneği tercih ettim ve tam burada aklıma Mert Can Eyriyer ve Sabah Kemal Cansu’nun başlattığı #DesignPlayers atışmaları geldi. Her hafta belirlenen konuya göre tasarımlarını yapıp Dribble hesaplarında paylaştıkları serinin ilk haftaki konusu, Todo-list uygulamasıydı todo uygulaması yapmam benim adıma oldukça basit ve zevkli olacaktı. Mert’in tasarımını kısmen daha zorlu ve uğraştırıcı gördüğüm için Sabah’ın tasarımını uygulamaya dökmeye karar verdim ve kolları sıvayıp işe koyuldum.

Hangi yazılım dili ?

Herhangi bir projeyi yayınladıktan sonra şüphesiz en çok gelen soru bu oluyor. Hangi yazılım ya da programlama dilini kullandın ? Aslında cevabı çok basit bir soru.
• Javascript (React-native)

Nasıl geliştirdim ?

Uygulamayı 1 gün gibi kısa bir sürede geliştirdim. Zaten çok fazla özelliği olmadığı için geliştirme sürecide oldukça kısa sürdü. Genelde yeni bir programlama diline giriş yaparken kullanılan to-do örneğinin gerçekten de çok basit ama epey öğretici olduğunu da şahsen deneyimlemiş oldum.

İos

React-native ile uygulama geliştirmenin en güzel yanı javascript yazıyor olmanızın yanı sıra cross-platform uygulama çıkartabilmeniz. Fakat mac os yüklü bir cihazım ve apple geliştirici hesabım olmadığı için ios tarafında uygulamamı paylaşamadım. Uygulamayı ios tarafında da görmeyi çok isterim. İos geliştirici hesabı bulunan herhangi bir kimse github üzerinden uygulama dosyalarını çekip, App Store’da yayınlar ise çok mutlu olurum.

--

--

Indie app maker

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store