A Liturgia Színei | Infografika

A Szentmisében minden színnek megvan a maga jelentése. Az alábbi infografika a legfontosabbakat foglalja össze.

Szt. V. Piusz pápa óta a fehér a kötelező liturgikus szín az Úr, Szűz Mária, az angyalok és a nem vértanú szentek ünnepein. Ezenkívül a fekete szín használatos a gyászmiséken, temetéseken valamint nagypénteken (Forrás: Magyar Katolikus Lexikon)

Ha idáig eljutottál az olvasással, akkor légyszíves kattints a kis zöld szívre, hogy minél több emberhez eljusson. Köszönjük!

Like what you read? Give Irgalom Forrása a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.