Willy, deze is voor jou
Eva Janssen
21

Hee Eva,

Wat leuk weer om dit te lezen, die avonturen blijven leuk, en wat is het daar mooi! Ik moet ook zeggen dat ik het erg knap vind hoe je al die dingen onderneemt in een vreemd land. Dat is natuurlijk niet niks.

Gelukkig hebben we een redelijk pinksterweekend gehad. Het was geen 41 graden (gelukkig maar haha) maar het was over het algemeen wel droog, en dat scheelt al veel.

Ik hoop dat je een beetje hebt kunnen uitrusten, en ik ben benieuwd naar je volgende verhaal!

Groetjes,
Iris

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.