Посвята

Говорили мені зорі: «Не шукай любові!

Як знайдеш, то не захочеш вже кращої долі!»

Говорили мені квіти: «Не. чекай кохання!

Не все воно казка файна, а більше – страждання!»

Обіцяв ми місяць білий: «Будеш ти жаліти

(Що не послухала друга), а серце – боліти!»

Серце моє ми благало: «Не жартуй зі мною!

Щоб не довелось мені пішки іти за труною!»

Очі карі все просили: «Змилуйся, не треба!

Залиш нам сонце ясне і хоча-б півнеба!»

… Серце моє стогне, плаче: «Де душу подіти?

Куди піти-податися, щоб сльози полити?

Окропити ті могили, що в полі постали –

Коханого козаченька навік поховали?»

. Тим, хто береже наш спокій

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.