Güneş Enerjisinden Maksimum Fayda

Dünya genelinde güneş enerjisinden daha fazla faydalanabilmek için yapılan yatırımların ve üretilen projelerin ardı arkası kesilmiyor. Güneş enerjisinden ülkelerin yeteri kadar fayda sağlayamadığı bir gerçek. Aynı zamanda güneş enerjisinin kullanım alanları artırılarak çok daha verimli bir hale dönüştürülebileceği de bir gerçek.

Bu bağlamda dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan gelişmelere kısaca bir bakalım. Örneğin Fransa Normandiya’daki bir kasabada dünyanın ilk güneş paneli yolu yapıldı. Yaklaşık 1 km uzunluğundaki yolda toplamda 30 bin adet güneş paneli var. Panel maliyetlerinden dolayı henüz çok yaygın olarak kullanılamayacak olsa da Fransa’da bu yol önümüzdeki 2 yıl boyunca test edilecek ve 3400 kişilik bir kasabadaki sokak aydınlatmalarını besleyecek. Fransa bu yolu test ettikten sonra 1000 kilometrelik güneş paneli yolu ağı kurmayı planlıyor.

ABD’de Michigan State Üniversitesi’nde yürütülen araştırmalar sonucunda geliştirilen yeni nesil güneş panelleri insan gözüyle görülemeyecek derecede saydam olacak şekilde yapılmış. Bu ürünün geliştirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Başka bir haber de ABD merkezli Tesla şirketinin kurucusu Elon Musk’tan. Musk, yakın bir tarihte normal çatı görünümlü yeni nesil güneş panellerini tanıttı. Sadece normal çatı görünümünde olmakla kalmayıp normal çatı görevini de görecek olan bu panellerin fiyatlarının da normal bir çatıdan daha ucuz olacağı belirtiliyor.

Tabii ki güneş panelleri konusunda yeni gelişmelerin olduğu diğer bir ülke de Hindistan. Hindistan daha önce de farklı konu başlıklarıyla bloğumuza konuk olmuştu. Buyurun Biletler Burada yazısında Hindistan merkezli başarılı bir girişimden bahsederken, Startup Doğudan Yükselir başlığı altında ise dünyanın en çok teknoloji start-up’ı kurulan üçüncü ülkesi olan Hindistan’ın teknolojik gelişmeler için yaptığı yatırımların üzerinde durmuştuk.

Hindistan’dan Dünyanın En Büyük Güneş Enerjisi Santrali

Hindistan bu sefer de yine farklı bir alanda dünyanın en büyüğü olarak karşımıza çıkıyor. Hindistan, güney bölgesindeki Tamil Nadu eyaletinin Kamuthi şehrinde dünyanın en büyük güneş enerjisi santralini inşa etti ve bu santral geçtiğimiz ay hizmet vermeye başladı. 10 kilometre karelik alana inşa edilen ve 648 megavat (MW) kapasiteli tesis ile birlikte yaklaşık 150 bin evin enerji ihtiyacı karşılanacak. Tesiste toplamda 2,5 milyon güneş paneli bulunuyor. Hindistan bu başarılı girişimi sadece 8 ay gibi oldukça kısa denilebilecek bir süre zarfında gerçekleştirdi. Bundan önceki dünyanın en büyük iki güneş enerjisi santrali de ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunuyordu.

National Geographic’ten Projenin Videosu

Tabii ki Hindistan bununla yetinecek gibi durmuyor. Bu kadar kısa bir süre içerisinde böylesi büyük bir projeyi tamamlamış olan ülkenin gelecek 5 ve 15 yıl içerisindeki hedefleri de oldukça büyük. 1 milyar 250 milyonu aşkın bir nüfusa sahip olan Hindistan, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 60 milyon eve (nüfusun yaklaşık yüzde 20’si) yetecek kadar enerji üretebilmeyi hedefliyor. Dünyanın en büyük yedinci coğrafi alanına ve en büyük ikinci nüfusuna sahip olan bir ülke için bu rakam hiç de azımsanacak bir hedef değil. Ama Hindistan bu hedefin de ötesine geçip 2030 yılına gelindiğinde ülkenin toplam enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’lık bir kısmını fosil olmayan yakıtlardan üretmeyi planlıyor.

Dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali, Hindistan’ın bu alanda gerçekleştirdiği ilk proje değil. Ülke 2015 yılı içerisinde yine bir ilke imza atarak dünyanın tamamen güneş enerjisiyle çalışan ilk havaalanı olan Cochin Uluslararası Havaalanını inşa etmişti. Sadece bu havaalanının yeni güneş enerjisi sistemi bile karbon salınımının azalmasına ciddi bir miktarda katkı sağlıyor. 25 yıllık bir süre içerisinde bu havalimanı sayesinde 300,000 ton karbondioksit salınımının önüne geçilmiş olacak. Bu da yaklaşık olarak 3 milyon ağaç dikmeye denk gelen miktarda bir karbon salınımına denk geliyor.

Hindistan’ın bütün bu çabaları fosil yakıt tüketimini olabildiğince azaltmak için. Zira halihazırda ABD ve Çin’in ardından dünya sıralamasında 3. konumda. Son yıllarda yaptığı atılımla birlikte yenilenebilir enerji alanında da bu iki ülke ardından 3. olabilmeyi hedefliyor. Bu çabasıyla da diğer ülkeler içinde başı çekiyor. Şili, İngiltere ve İspanya da bu alanda ciddi atılımları olan diğer bazı ülkeler. Örneğin İspanya halihazırda 16 milyon evin enerjisini rüzgârdan karşılıyor. Şili’de ise ülkenin kuzey bölgesinin tamamının enerji ihtiyacı güneş enerjisinden karşılanıyor.

Tabii ki bu ülkeler bu büyük projelerin altından kalkabilmek için oldukça yüksek miktarlarda harcamalar yapıyorlar. Dolayısıyla ABD, Çin ve Hindistan gibi teknoloji devi ülkelerin bu projelerde başı çekmelerine şaşmamak lazım. Örneğin Hindistan’ın hesaplamalarına göre Kamuthi güneş enerjisi santrali yaklaşık 9 yıl içerisinde kendisini amorti etmiş olacak. Bu kadar ciddi rakamlardaki bir yatırımı gelişmiş ve gelişmekte olan bazı ülkeler dışında kalan ülkelerin gerçekleştirmesi zor gözüküyor. Fakat Fas örneğinde de olduğu gibi yenilenebilir enerji projeleri için Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası gibi kurumlar kredi imkânı sunuyorlar. 2015 yılı sonu itibarıyla elektriğinin %32,5'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından üreten Türkiye’nin de dünya ortalamasının üstünde olmasına rağmen kendi potansiyelinin gerisinde kaldığı söylenebilir. Fas örneğindeki gibi bir imkân ile yenilenebilir enerjiye ayrılan bütçe daha da artırılarak bu potansiyeli değerlendirmek imkanlarımız dahilinde.

Like what you read? Give İşCep a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.