Kimsenin Yaşamayacağı 1 Milyar Dolarlık Şehir

Bir araştırma merkezi ne kadar büyük olabilir? Bir oda? İki oda? Bir katın ya da binanın tamamı? New Mexico’da bu sorunun en büyük cevabı yakında inşa edilecek. 1 milyar dolarlık maliyetiyle içinde normalde 35.000 kişinin yaşayabileceği bir şehir büyüklüğündeki deney merkezi CITE…

Center of Innovation, Testing and Evaluation’ın kısaltması olan CITE, ideal bir şehir gibi tasarlanmış. Evleri, şehir merkezi, hastanesi, okulu, klisesi, benzin istasyonu hatta polis merkezi bile olacak. Ayrıca tüm şehirler gibi dinamik bir yapıda geliştirilecek. Binalar değişecek, yeni mahalleler eklenecek, şehir büyüyecek. Ancak içinde bir tane bile insan yaşamayacak çünkü bu kent yalnızca firmaların büyük ölçekli testlerine ev sahipliği yapacak.

Şehir merkezi tarım, sulama, enerji ve şehir gelişimi olarak 4 bölüme ayrılacak ve her bir alanın kendi başlığındaki konular için deneylere açılacak.

· Tarım alanında ürünler ve tarım faaliyetleri, genetik işlemler ve kuraklık araştırmaları yürütülecek.

· Sulama alanında çevresel iyileştirme (toprağın ve suyun çevresel etkilerden temizlenmesine yönelik araştırmalar) suyun tuzdan arındırılması ve etkin sulama projeleri araştırılacak.

· Enerji alanında bioenerji, güneş, rüzgar ve jeotermal enerji araştırmalarına ev sahipliği yapılacak.

· Şehir gelişimi alanında altyapı, güvenlik, hava kalitesi, afetlerin önlenmesi konularında çalışmalar yürütülecek.

Her ne kadar şehirde kimse yaşamayacak olsa da şehrin hemen yakınına kurulan merkezden tüm faaliyetler ve araştırmalar yürütülüyor olacak. Böylece bu projede çalışan insanlar hem şehri etkileyemeyecek kadar uzakta, hem de tüm projeleri gözlemlemek için yeteri kadar yakında olacaklar. Araştırma merkezinden şehre kadar toprak altında kazılan “Omurga” adı verilen altyapı sistemiyle şehirle ilgili veriler merkeze gönderilecek ve işleme alınacak.

Projenin sahibi Pegasus Global Holdings, bu kenti inşa ettikten sonra alternatif enerji kaynakları, sürücüsüz araçlar, ulaşım, çevre düzenlemesi, kentleşme gibi çok farklı alanlarda projelerini test etmek isteyen otoriteleri işbirliğine çağırıyor. Peki ne gibi araştırmalar bu büyük deney merkezinde yürütülebilir?

· Şehir içi toplu taşıma alternatifleri olan tramvay, metro, otobüs gibi araçların güvenli ulaşımı konusunda projeler test edilebilir.

· Belli iklim şartları, ilaçlar ve yerden sulama gibi alternatiflere belli gıdaların ne kadar verimli üretileceği gözlemlenebilir.

· Hava kirliliğini oluşturan etmenler derinlemesine test edilerek daha verimli çözüm önerileri geliştirilebilir.

· Çöplerin toplanması ve arıtılması süreçlerinin iyileştirilmesini sağlanacak çalışmalar yürütülebilir.

· Tüm şehir birimlerinin birbirleriyle koordineli çalışmasını sağlayacak akıllı şehir çözümleri ne kadar etkin çalışıyor denenebilir.

· Deprem, sel baskını, yangın gibi afetlere karşı hazırlık yapılması için gerçek senaryolar hayata geçirilebilir ve sonuçlar gözlemlenebilir.

· Siber saldırıların şehir altyapısına olan etkilerini gözlemlemek ve çözüm önerileri geliştirmek için bu test kenti kullanılabilir.

· Kent yaşamında kullanılacak robotların olası avantaj ve dezavantajları bu proje üzerinden hesaplanabilir.

· Tüm şehrin wifi teknolojileriyle donatılması, bilgi teknolojilerinin entegre edilmesi gibi alanlarda firmalar yine bu kenti değerlendirebilir.

New Mexico daha önce atom bombasının ilk kez denendiği yer olarak tarihe geçmişti. Umarız bu sefer insanlığı geliştirecek sayısız buluşlarla tarihe geçecek.