Teknoloji Sayesinde Havadan Su Elde Etmek

Dünyanın dörtte üçü su ile kaplı olmasına rağmen yine de dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri günlük olarak temiz suya ulaşım konusunda zorluk çekiyor. Zira dünyamızda bulunan suların içilebilir olarak tanımlanabilen kısmı yüzde 1’lik bir oranın bile daha altında. Yüzde 97,5’lik bir kısmı ise kesinlikle içilemez olarak belirtiliyor. Dünya nüfusunun üçte biri günlük temiz suya erişemezken, beşte biri ise su kıtlığı olan coğrafyalarda yaşıyor.

Özellikle Afrika kıtası başta olmak üzere temiz, içilebilir suya ulaşamadığı için ölen insan sayısı her gün binleri buluyor. Temiz veya direkt olarak içilebilir olmasa da bir şekilde suya ulaşmak için her gün kilometrelerce yol yürüyüp suya ulaşan on binlerce insan ise ister istemez bu kirli ve hastalıklı suyu bir şekilde kullanıyorlar.

Dünya genelindeki su sorununa bir çözüm bulabilmek adına sınırsız temiz su temini sağlayacak yeni teknolojiler üzerine farklı çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalardan bir tanesi de ABD’nin Virginia eyaletinde bulunan Vici Labs, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi ve Ulusal Barış Gönüllüleri Birliği (National Peace Corps Association — NPCA) iş birliği ile geliştirilen ve WaterSeer (Su kâhini) adı verilen cihaz. Bu cihaz sayesinde havadaki içilebilir temiz su buharının yoğunlaştırıp kullanılabilir hale getirilmesi ve temiz suya ulaşım imkânı olmayan milyonlarca insana sürdürülebilir bir çözüm olabilmesi hedefleniyor.

WaterSeer Tanıtım Videosu

Atmosferden temiz su toplamak için basit yoğuşmaya dayanan bu cihaz, harici bir güç kaynağı, sera gazı emisyonu ya da olumsuz çevresel etkiler olmaksızın 11 galona (yaklaşık 40 litre) kadar güvenli içme suyu temin etmeyi amaçlıyor. Dahası, bu yenilikçi su toplama cihazının potansiyel olarak sonsuza dek sürebilmesi planlanıyor. Bu da özellikle sert iklim veya altyapı eksikliği nedeniyle temiz içme suyuna erişimin önemli bir sorun haline geldiği coğrafyalar için oldukça ümit verici bir yenilik olarak ortaya çıkıyor.

WaterSeer basit bir rüzgâr türbini vasıtasıyla rüzgâr enerjisi ile çalışıyor ve prototipinin günde 40 litre su üretebildiği belirtiliyor. Bu cihaz tamamen hayata geçirilip dünya genelinde kullanılmaya başlanırsa, bu adım dünya çapında su sıkıntısına karşı sürdürülebilir, kalıcı bir çözüme doğru atılmış ilk adım olabilir. Zira çok sayıda WaterSeer ile donatılmış bir su jeneratörü tarlası büyük bir topluluğun su ihtiyacını karşılayabilecek.

WaterSeer cihazı toprağın yaklaşık olarak 6 metre kadar altına uzanacak şekilde gömülü bir şekilde yer almakta. Toprak üstünde ise dikey bir rüzgâr türbini cihaz üzerinde bulunuyor. Rüzgâr türbinindeki iç fanlar hızla dönerek yer altında bulunan su haznesine hava akışı sağlıyor. Toprak altındaki bu haznede soğuyan hava da yoğunlaşma sonrasında su haline geliyor. Toprağa gömülü su haznesinden de yapay kuyu sistemiyle su yer üstüne çıkarılıyor.

Küresel su sıkıntısının çözümüne yardımcı olmaya yönelik bu ve benzeri projeler gelecek adına önemli buluşlar olarak öne çıkıyor. WaterSeer benzeri havadan su elde edinmesine yönelik başka projeler de var fakat daha geniş topluluklara ulaşımı noktasında WaterSeer bugüne kadar ortaya konan en önemli proje olarak ön plana çıkıyor. Bakalım hayata geçirilmesi ile birlikte teorinin pratiğe kısa zamanda dönüşümü gerçekleştirilmiş olabilecek mi?

Like what you read? Give İşCep a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.