Rumi, Katamu

Rumi yang mana bersemayam di antara irisan hatimu?? 
Rumi yang mana pula menggengam sekat pikirmu?? 
Ingin ku singkap ia ke alam bebas
Menghirup udara bebas
Dan kukenalkan ia pada insan-insan jagad raya
Agar para insan itu mengerti rasa dalam perasaan 
Yang raganya rela berlelah-lelah dalam amukan dusta dunia... !!!

Rumi, katamu

Bergerak dari pikiran ke lubuk hati Melumat pikiran kacau yang mengganggumu

Dan merusak sel-sel kebencian

Yang sering kali menjadi nahkoda jagat ragamu

https://ishakmpi.blogspot.co.id

Bone, Mei 2017

Like what you read? Give Izhak - MPI a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.