teşekkürler okumaya değer yazılarınızı iple çekiyoruz.
mataramasuko
11

Uyarı için çok çok teşekkürler. Ek açıklamayı gecenin bir vakti ekledim, İngilizce okuyup Türkçe özetlerken karambole gelmiş. Sayenizde düzelttim. Dikkatiniz için çok çok teşekkürler! :)

Like what you read? Give Isil Arican a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.