CRM üzerine aklıma takılanlardan,

Geçen gün geçen yıl sevgilim olan kişiye doğum gününde Çiçek yolladığım siteden telefon aldım. Bana geçen yıl yaptığım gönderiyi hatırlatarak bu yıl gönderiyi yenilemem dahilinde %20 ekstra indirim uygulayacağını söyledi. Herşey güzel fakat aklıma takılan en önemli soru; geçen yıl sevgilim olan kişi bu yıl eşim olarak yanımda olmasaydı ne cevap verecekti bana !

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.