Milli-Resmi Arama Motoru gerçekten ihtiyacımız var mı?

Kısa cevap: EVET. 
Bu soruyu daha da ilginçleştirelim ve bir zihin cimnastiği yapalım. “Bu arama motoruna TC Kimlik No ile giriş yapar mıydınız?” Daha doğru şekilde sormak gerekirse “İçinde ne olursa TC Kimlik No ile giriş yapardınız?” Aklıma gelen bazılarını yazayım.

 • Bilgi edinme kanunu-BİMER-CİMER kapsamında cevap verilmiş, kişisel olmayan bütün sonuçlara ulaşabiliriz.
 • Araç plakası-Şasi numarasını yazınca hasar kaydı — muayene bilgilerini görebiliriz.
 • IMEI ile cep telefonu durumu sorgulayabiliriz.
 • Her türlü sigorta poliçe durumunu sorgulatabiliriz.
 • Sağlık sorunumuzu yazınca tek tık ile randevu oluşturabilir, hekimlerin hasta memnuniyet verilerine ulaşabiliriz.
 • Kamu ihale kurumu ihalelerini eski sonuçlarını görebiliriz.
 • Çocuğumuzun, kendimizin her türlü ÖSYM-MEB-Üniversite ders notlarını görebiliriz.
 • Şartlarımız uyan bir sene içinde açılacak bütün sınavları (Herhangi bir Üni’nin Y.Lisans başvurusu ya da Asker-Polis okulları …) görebilir, tek tık ile başvuru yapabiliriz.
 • Bir kanun ya da maddesi arattığımızda geçmişteki halleriyle birlikte ulaşabiliriz.
 • Hakkımızdaki bir davanın detaylarına, adli sicil kayıtlarımıza ulaşabiliriz.
 • Sınırlarımız içindeki bütün iş ilanlarını sorgulayabiliriz.
 • Kargo-posta gönderilerimizi sorgulayabiliriz.
 • Herhangi bir okulu arattığımızda derslik başına, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve başarı kriterlerini görebiliriz.
 • İki nokta arasındaki toplu taşıma imkanları, taksi ücretlerini görebiliriz.
 • Bir mahalle ya da muhitin sosyo-ekonomik, suç istatistiklerini görebiliriz.

Bizi kurtaracak en önemli hamlelerden birisi şeffaflık olacaktır. Kurumların elindeki verileri vatandaşlar ile kolay bir şekilde paylaşmasının tahmin bile edemeyeceğimiz olumlu sonuçlarını muasır medeniyetler gördü, bizde denesek fena olmaz?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.