ismailsincik

Covid-19 hayatımıza girdiğinden beri tüm toplumları fiziksel, ekonomik ve duygusal olarak derinden etkiledi. İlk başladığı dönemde normale dönüşün hızlı olacağı beklentisi sürerken, 8. Haftadan sonra pandeminin etkilerinin ilk beklentilerden çok daha uzun süre devam edeceği anlaşıldı. Twentify’ın Mart ayından beri yaptığı anketlere(1) göre 2020’nin ilk yarısında normale dönüş olacağı beklentisi…


Roberto Nickson — Unsplash https://unsplash.com/photos/GaBDdA63GcQ

Covid-19’un gündelik yaşamdaki en keskin etkilerinden birisi neredeyse tüm beyaz yaka çalışanların evden çalışmaya başlaması oldu. Bir korunma önlemi olarak başlayan bu değişimin etkileri kalıcı olacak gibi duruyor. Facebook Nisan ayının sonunda ofise gelmesi zorunlu olmayan personelin yıl sonuna kadar evde çalışabileceğini duyurdu. Twitter ise 13 Mayıs’ta evden çalışmaya devam…


Did you know that sales is the oldest occupation on earth? I can hear some objections but give it a second; yes “that” is also sales. Often times, the community see sales as a low level occupation and a basic process compared to other duties in corporate world. In contrary…


Not: Bu yazı ilk olarak Başlangıç Noktası bünyesinde yayınlanmıştır.

Teknolojiyi insanlığı ileriye taşıyan araçların tümü olarak tanımlayabiliriz. Dolayısıyla mekanik aletlerden bilgisayarlara, biyolojiden tıbba insanlığa faydası dokunan her alanı teknolojinin içerisine dahil edebiliriz. Teknolojik gelişimi ise bu araçlar ile yapılan iyileştirmeler ve verimlilik artışları olarak tanımlayabiliriz. İşte bu noktada işler ilginçleşiyor…


Amerika’nın çelik ve aluminyum ithalatı için getirdiği ek vergiler gümrük tarifelerini (custom tariff) yakın zamanda gündeme taşıdı. Gelin şu gümrük tarifelerini bir inceleyelim.

Gümrük tarifesi esasen ihracat ve ithalatı yapılan her ürün için geçerli olan bir sınıflandırma sistemidir. …


Şerbetçiotu, bira imalatında aroma için kullanılan ana malzemelerden birisi. Biradaki şerbetçiotu arttıkça daha bira daha aromatik olur ve ağızda daha kalıcı pes ve acı bir tat bırakır.IPA (Indian Pale Ale) biralar şerbetçiotunun yoğun kullanıldığı biralara örnek olarak gösterilebilir.

Peki neden şerbetçiotundan bahsediyoruz? Çünkü kendi çapında bir balon yaşadı.

2000'li yılların…


Fosfor temel kimya elementlerinden birisi (periyodik tabloda no 15, kısaltması P) ve tarımdan, gıdaya, bomba yapımından boyaya birçok alanda kullanılıyor.

Peki fosforu konu edinmemizin sebebi ne: Bitiyor oluşu! Fosfor, doğada genellike fosfat formunda bulunuyor ve fosfat madenlerinden elde ediliyor. Bu madenlerin yaklaşık %75'i Fas’ta bulunuyor ve büyük bir gizlilik içinde…

ismailsincik

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store