Yasuo Rehberi

Yasuo bu aralar türkiye sunucunda en çok oynanan ve ama bir türlü dereceli oyunlarda öldürme sayısı, ölme sayısını geçemiyor

ama sakin olun rehberimizi izleyerek doğru rün, build, kabiliyet ile çok rahat oyun kazanacaksınız.

Bu metada yasuo’nun iki ana eşyası var herkesin bildiği gibi hayalet dansçı ve ebedi kılıç bu eşyalar yasuo’nun ana itemleridir. şimdi gelelim lane safhasına yasuo lane’de biraz kırılgan bir şampiyon ve karşınızda nişancı tarzı uzaktan dürten bir şampiyon varsa safe oynayın,

Kitle kontrolu Yüksek bir takıma karşı oynuyorsanız savunma eşyları daha çok tercih edilebilir.

Yasuo Build (İtem Dizilimi)

Yasuo Build

Yasuo İtem

Yasuo Rün Dizilimi (Runes)

Yasuo Rün

Yasuo Abilities (Yetenek Dizilimi)

Yasuo Abilities

Yasuo Ct (Counter)

Yasuo Ct

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.