Cách xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Hiện nay vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở những nước đang lớn mạnh đang là một trong số những vấn đề vô cùng nhức nhối của toàn xã hội và Việt Nam cũng chẳng hề là ngoại lệ. Việc những sản phẩm trước khi tung ra thị trường buộc phải đáp ứng các yêu cầu vô cùng khắt khe và nghiêm ngặt trong công đoạn xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là điều ko còn quá bàng hoàng.

Do thuộc tính vô cùng then chốt của việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sức khỏe của khách hàng nên việc để có được giấy chứng thực đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thì cơ sở sản xuất buôn bán cần phải đáp ứng đủ những yêu cầu vô cộng khắt khe.

Dưới đây là các thủ tục và quy trình xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm :

Quy trình giám định và cấp giấy chứng nhận Vệ sinh an toàn thực phẩm:

§ Sở Y Tế thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận cớ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do thành phố hay trung ương cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bếp ăn tập thể từ 200 người trở lên, nhà hàng, khách sạn từ 1 sao trở lên, trường THPT trở lên,…

§ Ủy Ban nhân dân quận, huyện cấp Giấy chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm ( cho những cơ sở do quận, huyện cấp giấy kinh doanh) như là những trường THCS trở xuống, các bệnh viện, chợ,… do quận huyện quản lý.

§ Ủy Ban dân chúng Phường Xã cấp giấy chứng nhận cho những cơ sở không bắt buộc đăng ký buôn bán như hộ gia đình, những hàng quán có thiết chế biến ăn ngay trong ngày…

Điều kiện để được cấp giấy Vệ sinh an toàn thực phẩm:

Trước khi được cấp giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thì chủ cơ sở và viên chức tham gia vào sản xuất, chế biến bắt buộc phân phối đầy đủ giấy khám sức khỏe, giấy chứng thực đào tạo an toàn vệ sinh thực phẩm

§ Các hồ sơ nên có để xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm:

§ Đơn xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP

§ Giấy phép kinh doanh ngành nghề đăng ký cơ sở đủ điều kiện.

§ Bản sao giấy khám sức khỏe chủ cơ sở và những viên chức chế tạo, chế biến.

§ Bản sao giấy chứng nhận đào tạo chủ cơ sở và viên chức.

§ Bản thuyết minh cơ sở vật chất.

§ Bản vẽ lược đồ sản xuất, chế biến.

§ Cơ sở kinh doanh hay chế tạo trường hợp ko có giấy ATVSTP thì có bị phạt không?

§ Theo điều luật của Bô Y Tế: đối với các cơ sở buôn bán không đủ điều kiện ATVSTP và không có giấy ATVSTP sẽ bị phạt, đóng cửa.

Các nơi cấp giấy Vệ sinh an toàn thực phẩm, vui lòng xem bài Xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm ở đâu .

Like what you read? Give bravolaw a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.