,Công bố thực phẩm thường nhập khẩu

Để tránh tình trạng thực phẩm kinh doanh bị đạo, hàng fake, đánh cắp bản quyền thì công ty của bạn cần tiến hành ban bố thực phẩm theo quy định của pháp luật. đặc thù với các thực phẩm nhập khẩu. Để giúp bạn hoàn thành thủ tục công bố thực phẩm thường nhập khẩu trong thời kì nhanh nhất, trong bài viết này, đơn vị tham mưu Luật BRAVO sẽ đem đến cho Các bạn các thông tin hữu dụng tác động tới vấn đề bạn đang quan tâm.

Tham khảo thêm: công bố thực phẩm chức năng

  1. giấy tờ công bố thực phẩm thường nhập khẩu:
  • Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp;
  • Phiếu kết quả kiểm nghiệm thực phẩm thường nhập ngoại đáp ứng đủ tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm;
  • Bản chính hoặc bản sao Giấy chứng nhận lưu hành tự do (có công chứng của lãnh sự) đối với một số loại thực phẩm thường nhập khẩu theo quy định;
  • Giấy chứng thực HACCP hoặc ISO 22.000 của công ty sản xuất (nếu có);
  • Nhãn, ảnh chụp nhãn thực phẩm thường nhập ngoại và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ ( phải có đóng dấu của thương nhân).
  1. Nơi nộp hồ sơ công bố thực phẩm thường nhập khẩu:

Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm.

  1. Kết quả mà bạn nhận được sau lúc hoàn tất thủ tục ban bố thực phẩm thường nhập khẩu :

ấy là Phiếu tiếp nhận ban bố chất lượng thực phẩm thường ngoại nhập.

  1. Thời hạn có hiệu lực của Phiếu hấp thụ công bố thực phẩm thường nhập khẩu:

Theo quy định hiện hành, Phiếu tiếp nhận ban bố chất lượng thực phẩm thường có giá trị trong thời hạn ba 5.

Trên đây là những thông tin thiết yếu mà Cả nhà buộc phải biết về vấn đề công bố thực phẩm thường ngoại nhập. Với uy tín và kinh nghiệm lâu 5 trong lĩnh vực này, BRAVOLAW cam đoan đem đến cho bạn chất lượng dịch vụ tương trợ, tham mưu pháp lý tốt nhất. Xin cảm ơn!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.