Cho thuê cây cảnh tại Quận Hồ Tây Hà Nội

Green Homes Việt Nam cung cấp dịch vụ cho thuê cây cảnh tại Quận Tây Hồ Hà Nội. Chúng tôi cho thuê cây xanh văn phòng uy tín — giá rẻ — đảm bảo dịch vụ tốt nhất- đáp ứng được những khách hàng khó tính nhất.

Dịch vụ của chúng tôi mang tới một dịch vụ chất lượng nhất — được thay cây & đổi cây miễn phí

Cây cảnh chúng tôi cho thuê tại phía khách hàng sẽ được nhân viên chăm sóc 2–3 lần/tuần đảm bảo công tác chăm sóc như: cắt tỉa lá vàng, lau lá, tưới nước và chăm sóc bón phân định kỳ.

Với đa dạng loại cây, mẫu chậu sẽ giúp khách hàng lựa chọn dễ dàng cây cảnh cho văn phòng mình.

Dịch vụ cho thuê cây cảnh văn phòng Green Homes Việt Nam cung cấp tới:

- Cho thuê cây cảnh văn phòng cho nhà hàng, quán ăn tại hà nội.

-Cho thuê cây cảnh, cây xanh văn phòng cho các Ngân hàng, tổ chức

- Dịch vụ cho thuê cây cảnh cho sự kiện, thuê cây thời gian ngắn

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ tới 0966 25 26 88

Hoặc truy cập vào:: http://cayxanhthudo.com.vn

Like what you read? Give Greenhomesvietnam a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.