Cho thuê cây cảnh tại Cầu Giấy Hà Nội

Green Homes Việt Nam cung cấp dịch vụ cho thuê cây cảnh, cây xanh văn phòng, trong đó chúng tôi cho thuê cây cảnh tại quận cầu giấy hà n ội.

Với dịch vụ giá cho thuê cây cảnh rẻ — đảm bảo chất lượng tốt nhất — được thay cây & đổi cây miễn phí

Cây cảnh chúng tôi cho thuê tại phía khách hàng sẽ được nhân viên chăm sóc 2–3 lần/tuần đảm bảo công tác chăm sóc như: cắt tỉa lá vàng, lau lá, tưới nước và chăm sóc bón phân định kỳ.

Với đa dạng loại cây, mẫu chậu sẽ giúp khách hàng lựa chọn dễ dàng cây cảnh cho văn phòng mình.

Quy trình dịch vụ cho thuê cây cảnh của Green Homes Việt Nam như sau:

  • Tư vấn, khảo sát miễn phí, đảm bảo khách hàng có lựa chọn cây cảnh phù hợp nhất.
  • Cây cảnh khi cho thuê sẽ được nhân viên chăm sóc thường xuyên, định kỳ.
  • Cây đảm bảo luôn xanh tốt, thường xuyên dọn dẹp, cắt tỉa cây xanh lá úa, khô, vệ sinh đĩa chậu sạch sẽ…
  • Thay cây — đổi cây miễn phí khi cây có triệu chứng bị xấu hoặc đồng ý đổi cây khi khách hàng yêu cầu
  • Thanh toán định kỳ sau từng tháng thuê.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ tới 0966 25 26 88

Hoặc truy cập vào:: http://cayxanhthudo.com.vn

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.