Cho thuê cây cảnh tại Hà Đông Hà Nội

Green Homes Việt Nam cho thuê cây cảnh, cây xanh văn phòng với nhiều chủng loại cây cảnh phong phú — dịch vụ cho thuê cây giá rẻ tại hà nội, trong đó chúng tôi có cho thuê cây cảnh tại Hà Đông.

Với dịch vụ giá cho thuê rẻ — đảm bảo chất lượng tốt nhất — được thay cây & đổi cây miễn phí

Cây cảnh chúng tôi cho thuê cây cảnh tại phía khách hàng sẽ được nhân viên chăm sóc 2–3 lần/tuần đảm bảo công tác chăm sóc như: cắt tỉa lá vàng, lau lá, tưới nước và chăm sóc bón phân định kỳ.

Với đa dạng loại cây, mẫu chậu sẽ giúp khách hàng lựa chọn dễ dàng cây cảnh cho văn phòng mình.

Dịch vụ cho thuê cây cảnh văn phòng Green Homes Việt Nam cung cấp tới:

- Cho thuê cây cảnh văn phòng cho nhà hàng, quán ăn tại hà nội.

-Cho thuê cây cảnh, cây xanh văn phòng cho các Ngân hàng, tổ chức

- Dịch vụ cho thuê cây cảnh cho sự kiện, thuê cây thời gian ngắn

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ tới 0966 25 26 88

Hoặc truy cập vào:: http://cayxanhthudo.com.vn

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.