Što se sve dogodilo na Mutimiru

Ivan Gavran
Jan 23, 2017 · 4 min read

“Ajde dođi oko pet do Zrinjevca pa ćemo na kavu, ionako se tamo u šest nalazim sa Ž.”- rekao mi je Ivo (slutim) zabrinuto gledajući u svoj zgusnuti raspored kava.
S Ivom se uvijek nalazim oko Božića — pa tako i pred Božić 2015. — on je u Engleskoj na doktoratu pa je tada najbolje vrijeme za uloviti ga u Zagrebu. A i sa Ž. i s P. … i s A. i B. i C. isto tako. Dobar dio naše štreberske ekipe iz srednje i fakulteta sada pokušava probiti granice u znanosti. Puno njih preko granice, ali podosta i na hrvatskim sveučilištima. Neki su u firmama gdje rade na jednako izazovnim pitanjima. A svi se u adventsko vrijeme nalaze na kavama u Zagrebu pa pričaju kako im je, objašnjavaju svoje (istraživačke) probleme... Tako je nastala ideja o Mutimiru — jednoj velikoj kavi (umjesto n(n-1)/2 malih). Kavi?

(skoro svi) sudionici Mutimira 2016.

Plan je bio jasan: okupimo se na dva dana, nakon Božića, kad su svi ovdje. Negdje dovoljno daleko da bude izlet. I dovoljno blizu da ne moramo putovati predugo. Svatko ukratko predstavi ostalima čime se bavi, a navečer napravimo jednu dobru feštu.
Željeli smo dovesti što više (mlađih) istraživača, i to

  • sa svih hrvatskih sveučilišta
  • sa svjetskih sveučilišta gdje su Hrvati na doktoratima
  • iz različitih struka

Potiho smo se nadali kako to može dovesti do fantastičnih stvari:

  • shvatit ćemo gdje bi tuđe znanje moglo biti korisno u našim problemima
  • znat ćemo više o tome što se radi u drugim grupama i lakše ćemo odabrati gdje nastaviti svoj rad
  • postavit ćemo temelje za suradnju između hrvatskih i stranih institucija

Kako Mutimir ne bi ostao samo jedna od maštarija, odlučili smo ga pošto-poto organizirati, pa makar amaterski (u najljepšem značenju te riječi). Zato se prvi Mutimir sastojao uglavnom od naših poznanika i ponekog po njihovoj preporuci (posljedica je bila da je omjer klizio opasno na stranu prirodnih/matematičkih/tehničkih znanosti, nauštrb društvenih). Shvatili smo također da za dobar dio disciplina istraživanje nije ograničeno samo na sveučilišta i institute pa je sudionika bilo i iz (što hrvatskih, što stranih) firmi.
Rečeno, poslano, chatano… i puno je kolega prihvatilo ideju, pridružilo se u organizaciji i najavilo svoj dolazak.

27.12. nas je 35 došlo u Stubičke Toplice. Fantastična ekipa! Iz Zagreba, iz Zadra, iz Požege; s FER-a, PMF-a i MEF-a; s Oxforda, ETH-a i Max Planck instituta; iz Končara, Googlea i Bellabeata. Nekoliko studenata i par ljudi koji su čuli za Mutimira i odlučili navratiti da pogledaju.
Teme su bile iz različitih područja — nosiva elektronika, simulacije fizikalnih procesa, rast krila vinske mušice, automatsko označavanje slika mozga, funkcioniranje i sprečavanje leukemije, strojno učenje, robotika, genetika, lansiranje rakete iz Hrvatske, ljudsko pamćenje… Sve od potpuno teoretskih do vrlo primjenjivih.
Raspored je rađen uz pretpostavku da će svatko govoriti 10 minuta uz 5 minuta za pitanja. Probili smo plan radikalno— ne zbog duljine predstavljanja, nego zbog količine pitanja koja su uvijek slijedila.

Dogodile su se i neke od dobrih stvari kojima smo se nadali

  • ljudi iz različitih područja nudili su jedni drugima vrlo konkretne prijedloge kako riješiti određene probleme
  • mnogi su bili oduševljeni time kako se dobre stvari rade u drugim grupama/područjima, ali su stekli i bolji osjećaj o svom vlastitom radu (prijatelj mi je rekao da su ga ta dva dana doslovno lansirala iz malodušja u entuzijazam za daljnji rad)
  • oni koji se nisu poznavali od ranije vrlo su se brzo sprijateljili na bazenima i uz gitaru

Nažalost, zbog toga što smo Mutimira organizirali pozivajući isključivo poznanike, nedostajalo je puno ljudi koji bi ga učinili boljim. Zato je okvirni plan za iduću godinu ovakav:

Na Mutimiru 2017. okupiti više ljudi, iz različitih struka i različitih institucija; dovesti i više studenata zainteresiranih za istraživanje (koji tamo mogu vidjeti čime konkretno bi se mogli baviti za godinu ili dvije); održati Mutimira mjestom opuštenog druženja mladih hrvatskih istraživača nakon kojeg bi znali tko radi što, kako i gdje.

Zato računajte iduće godine na dane između Božića i Nove godine, zato proširite priču o Mutimiru svojim kolegama koji se bave istraživanjem (u bilo kojem području) kako bi što više što boljih ljudi bilo uključeno; zato se javite ako vas zanima više detalja ili želite pomoći u organizaciji Mutimira 2017.
Konačno, ispunite ovu formu da vas pravovremeno obavijestimo o idućem Mutimiru.

kratak video s ciljem da (nužno samo poluuspješno) pokuša prenijeti dio atmosfere s Mutimira 2016.

Thanks to Ivo Sluganović

Ivan Gavran

Written by

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade