Tanja Köhler: Samo tri posla se još obavljaju analogno

// članak objavljen u Kieler Nachrichten, 20.9.2017. Prijevod i preporuka: Renata Andrun//

Estonija je prije 20 godina postavila temelje za prijelaz na elektroničku upravu: danas je ta država predvodnica u digitalizaciji upravnih poslova.

Online glasovati, preko interneta obavljati sve administrativne poslove, staviti svoj zdravstveni status svim svojim liječnicima na raspolaganje — to je u Estoniji već duže vrijeme uobičajeno. Ova zemlja je predvodnica u pitanju digitalizacije. U povodu „Digitalnog tjedna 2017“ u Kielu je estonska diplomatkinja Kristina Omri pružila uvid u ovu temu.

O sljedećem što je gospođa Omri iznijela, mnogi u Njemačkoj mogu samo sanjati: „ Za ispunjenje porezne prijave, mi trebamo maksimalno 5 do 10 minuta — ako formular pažljivo čitamo! „ Ali, temelji digitalizacije postavljeni su već prije 20 godina. Poslije izdvajanja iz Sovjetskog Saveza, Estonci su htjeli izgraditi modernu upravu. Do danas im je uspjelo da gotovo 99 postotaka svih poslova obavljaju digitalno, za što imaju zahvaliti također i širokom akceptiranju elektronskog potpisa.

Za razliku od njemačkih, estonski građani rijetko pozivaju na zaštitu osobnih podataka: „Mi imamo drugačiji odnos prema toj temi“. Estonci su željeli vlastitu državu, pa svojoj državi ukazuju i povjerenje. I još jedan presudni aspekt: digitalni portal građana — u kojem su navedeni svi podatci od stupnja obrazovanja, preko zdravstvenog statusa pa do rezultata glasovanja — vrlo je transparentno organiziran. „Ja mogu jasno vidjeti tko je sve imao pristup mojim podatcima. Ako je to učinjeno bez nužnog razloga, ja mogu direktno kontaktirati službu za zaštitu osobnih podataka i uputiti joj žalbu.“

Takt promjene nije odredila jedna opća digitalna agenda, nego se od Ministarstva zdravlja pa sve do Carine, od svih zahtijevalo da digitalnim uslugama omoguće građanima uštedu . „Mi smo digitalizaciju razumjeli kao evoluciju, koju gradimo već dvadeset godina, a ne preko noći“ Odlučujući faktori za akceptiranje od strane građana su bili vrijeme i novac: „Tko svoje poslove u upravi obavlja koristeći elektronski potpis, dobija popust „I najmanji iznosi na kiosku se mogu platiti karticom, tako da građanin ne mora često podizati novac.“

Unatoč uspjehu, Estonija se ne želi zadovoljiti s postojećim stanjem: „Mi imamo vrhunsku tehnologiju, koju neprestalno usavršavamo. To je i nužno, jer se kompjutorske tehnologije stalno razvijaju, pa tako mogu nastati i problemi u sigurnosnom sustavu. Zbog toga Estonija organizira redovno hakatone na kojima poziva hakere da pokušaju ugroziti sustav. Dosad još nitko nije uspio probiti u njihov elektronski izborni sustav.

Ali ni Estonci ne mogu baš sve administrativne poslove obaviti digitalno:

Ženidba, rastava i kupovina kuće obavljaju se i dalje analogno!

Like what you read? Give Ivan Gavran a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.