Рекламна індустрія намагається адаптуватися до правил конфіденційності

Після багатьох років функціонування з мінімальним наглядом, дотриманням та турботою про конфіденційність користувачів рекламна індустрія, нарешті, починає впроваджувати конфіденційність ланцюжків поставок, які, як вона сподівається, повернуть довіру розчарованим споживачам.

Незважаючи на те, що галузь об’єдналася для того, щоб дотримуватися правил на державному рівні, вона опинилася у вирі безкінечних дискусій щодо того, як повинна підготуватися до більш орієнтованої на приватність рекламної екосистеми.

Дві найбільші рекламні структури — 4A (Американська асоціація рекламних агентств) та ANA (Асоціація національних рекламодавців)- минулого тижня опублікували спільну заяву, в якій засудили рішення Google припинити підтримку сторонніх файлів cookie в Chrome.

“Відмова від cookies може поставити під загрозу руйнування значної частини інфраструктури сучасного інтернету без надання будь-якої життєздатної альтернативи”, — йдеться в заяві.

Протягом десятиліть рекламодавці покладалися на cookies, щоб відстежувати користувачів в Інтернеті і перенаправляти їх на рекламу, особливо на ПК. Домінування мобільної реклами зробило цю тактику дещо застарілою.

Незважаючи на те, що галузь, схоже, розділилася з приводу відмови від cookies , вона вже набагато більше орієнтована на регулювання. Рекламні торгові групи раніше активно лобіювали будь-яке законодавство про конфіденційність, побоюючись, що спроби ускладнити таргетинг реклами будуть стримувати індустрію.

Але зараз, коли штати починають приймати свої власні закони, такі як Каліфорнійський закон про захист прав споживачів (CCPA), який вступив в силу з 1 січня цього року, більшість груп об’єдналися на підтримку національного закону про конфіденційність.

Веб-видавці преміум-класу користуються перевагами рекламної екосистеми, заснованої на конфіденційності, створюючи свої власні ринки даних.

Більшість технологічних компаній теж намагаються тримати руку на пульсі. Компанія Apple за останні місяці подвоїла “квоту”конфіденційності, оскільки почала впроваджувати більше програмних послуг для користувачів.

Деякі паблішери побоюються, що обмеження на cookies змусять їх ще більше залежати від Google для таргетингу реклами. Але більшість маркетологів, схоже, вважають, що ця міжгалузева проблема в кінцевому підсумку вирішиться, залишаючи споживачам все більше шансів для захисту даних.

“Зараз склалася ситуація, коли споживачі стали краще розуміти, як використовуються дані “, — сказав Крістіан Джулі, генеральний директор GlobalM GroupM, одного з найбільших світових агентств з купівлі реклами. Понад чверть (27%) користувачів цифрових технологій в США використовують блокувальник реклами (згідно з eMarketer).

Незважаючи на розбіжності з приводу того, як діяти далі, більшість маркетологів сходяться на думці, що якщо вони не почнуть підтримувати тренд, орієнтований на конфіденційність, споживачі їх відключать.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade